RDW-certificaat

Als u diensten afneemt van een organisatie wilt u uiteraard dat de digitale communicatie tussen u en dat bedrijf veilig is. Daarom werken wij met softcertificaten die zorgen voor een veilig berichtenverkeer.

Om onze digitale diensten te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat u een RDW-certificaat heeft. U krijgt zo’n certificaat door u te registreren bij ons. Heeft u een erkenning dan heeft u al een certificaat en kunt u daarmee gebruik maken van de digitale diensten.
 • In de ‘Handleiding RDW-certificaat’ leest u hoe u het certificaat installeert. U installeert het certificaat op de computer waarmee u gebruik gaat maken van onze internetdiensten of op de server waarop uw xml-applicatie draait.

 • Veilig online zaken doen met ons 

  Heeft u een RDW-certificaat om online diensten van ons af te nemen? Dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:  

  Sterk wachtwoord

  Kies een sterk wachtwoord bij de installatie van uw certificaat. Heeft u nog geen wachtwoord ingesteld, installeer dan opnieuw uw certificaat met beveiligingsniveau ‘hoog’. Hierbij stelt u een wachtwoord in. Een sterk wachtwoord bestaat uit een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en leestekens (een komma of vraagteken bijvoorbeeld). Meer informatie over het maken en testen van een wachtwoord vindt u bijvoorbeeld op www.veiliginternetten.nl.

  Veilig bewaren

  Bij certificaat zelf downloaden
  Noteer het installatiewachtwoord voor u zelf en bewaar deze goed.

  Bij certificaat op USB

  Bewaar de USB-stick (met daarop uw certificaat) op een veilige plek, bijvoorbeeld in een kluis. Hetzelfde geldt voor onze brief met daarin het installatiewachtwoord.

  Gegevens niet delen

  Geef nooit uw certificaat en/of installatiewachtwoord aan anderen. Dat geldt ook voor uw zelf gekozen wachtwoord.

  Gebruiken waarvoor het is bedoeld

  Het certificaat is alleen bedoeld voor identificatie en bepalen van de betrouwbaarheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect) ontstaan door het gebruik van een RDW-certificaat als het gebruik niet hetzelfde is dan het doel waarvoor het certificaat is uitgegeven. 

  Diefstal, verlies of inhoudelijke veranderingen direct melden

  Bel ons direct bij misbruik van het certificaat of als u uw wachtwoord kwijt bent. Heeft u het certificaat per post gekregen? Bel dan ook bij verlies/diefstal van de USB-stick of de brief met uw installatiewachtwoord. Het telefoonnummer is 0598 69 33 69. Meer praktische tips om veilig online zaken te doen, vindt u op www.veiliginternetten.nl.

  Voorwaarden gebruik certificaat

  Door installatie van het certificaat verklaart u dat u (blijvend) voldoet aan de voorwaarden voor het krijgen van het certificaat en aan de gebruikersvoorwaarden. Ook verklaart u als erkenninghouder dat u weet dat u jaarlijks betaalt voor onze beveiligde verbinding. In het Certificate Practice Statement (CPS) (pdf, 979kb) geven wij alle betrokken partijen inzicht in de manier van werken. Het beschrijft de processen die wij hebben en geeft de rechten en plichten aan van de betrokken partijen. 

Heeft deze informatie u geholpen?