Handboek tachograaf

In het handboek tachograaf is alle informatie opgenomen met betrekking tot de erkenning en de installatie, kalibratie en controle van de tachograaf.

Europese verordening downloaden

De regelgeving voor de werkzaamheden aan een tachograaf zijn verwerkt in de diverse publicaties van de Europese verordening. Deze kunt u downloaden via een site van de Europese Unie waar wetteksten en andere openbare documenten zijn verzameld. Na openen van onderstaande bestanden kan het zijn dat u naar beneden moet scrollen om de daadwerkelijke tekst van de publicatie te lezen.

Het gaat onder andere om de volgende publicaties:

Manipulatie melding

Als u bij controle merkt dat er gemanipuleerd is met de tachograaf, moet u hiervan melding maken bij de RDW. U vraagt een uniek nummer aan bij de RDW. Vermeld dit nummer op het ingevulde manipulatieformulier en stuur een kopie naar de RDW. U kunt het manipulatieformulier downloaden.

Aanvullende nationale regelgeving

In Nederland hebben we ook te maken met aanvullende nationale regelgeving. In de Regeling Controleapparaten 2005 en de Regeling Tachograafkaarten zijn zaken geregeld die specifiek voor erkende werkplaatsen in Nederland gelden. Voornamelijk de praktische uitvoerbaarheid van regels is hierin nader uitgewerkt.