Handboek tachograaf

In het handboek tachograaf is alle informatie opgenomen met betrekking tot de erkenning en de installatie, kalibratie en controle van de tachograaf.

Europese verordening downloaden

De regelgeving met betrekking tot het installeren, kalibreren en controleren van de tachograaf zijn verwerkt in de diverse publicaties van de Europese verordening. Deze kunt u downloaden via een site van de Europese Unie waar wetteksten en andere openbare documenten zijn verzameld. Na openen van onderstaande bestanden kan het zijn dat u naar beneden moet scrollen om de daadwerkelijke tekst van de publicatie te lezen.

Het gaat onder andere om de volgende publicaties:

Alle bestanden samen vormen de inhoud van de verordening en maken deel uit van het basisdocument.

Houd er rekening mee dat de inhoud van de diverse publicaties behoorlijk gedateerd kan zijn, maar nog steeds kan gelden voor oudere voertuigen.

Manipulatie melding

Als u bij controle merkt dat er gemanipuleerd is met de tachograaf, moet u hiervan melding maken bij de RDW. U vraagt een uniek nummer aan bij de RDW. Vermeld dit nummer op het ingevulde manipulatieformulier en stuur een kopie naar de RDW. U kunt het manipulatieformulier downloaden.

Aanvullende nationale regelgeving

In Nederland hebben we ook te maken met aanvullende nationale regelgeving. In de deze link opent in een nieuw vensterRegeling Controleapparaten 2005 en de deze link opent in een nieuw vensterRegeling Tachograafkaarten zijn zaken geregeld die specifiek voor erkende werkplaatsen in Nederland gelden. Voornamelijk de praktische uitvoerbaarheid van regels is hierin nader uitgewerkt.