Tellerstanden

Alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht om tellerstanden van personenauto’s, lichte bedrijfsauto’s (tot en met 3.500 kg) en motoren te registeren. Dat is belangrijk om fraude met tellerstanden te kunnen tegengaan.  Terugdraaien van de teller wordt tellerfraude genoemd en is sinds 1 januari 2014 bij wet verboden.

Wij beheren het register met tellerstanden en geven op basis van die informatie een oordeel over de tellerstand van een (bedrijfs)auto. Bij motoren geven wij geen oordeel over de tellerstanden. Er zijn nu nog te weinig standen bekend om een betrouwbaar oordeel te kunnen geven. Wij bieden verschillende producten om inzicht te krijgen in de tellerstanden die in het register staan.