Wat is tellerfraude?

Het is belangrijk dat de tellerstand die geregistreerd wordt, de tellerstand is die op dat moment op de teller staat. Op basis van de tellerstand wordt namelijk een inschatting gemaakt van de waarde, het onderhoud en de veiligheid van een auto. Terugdraaien van de teller van een auto wordt tellerfraude genoemd en is sinds 1 januari 2014 bij wet verboden.

Terugdringen van tellerfraude

Om tellerfraude te kunnen terugdringen, is de verplichte registratie van tellerstanden door erkende bedrijven belangrijk. De RDW beheert het register met tellerstanden en geeft op basis van die informatie een oordeel over de tellerstand van een auto.

Inzicht krijgen in tellerstanden

De RDW biedt verschillende producten om inzicht te krijgen in (het oordeel over) de tellerstanden die door de RDW geregistreerd zijn. Zo kan een eigenaar/houder van een voertuig een RDW-Voertuigrapport aanvragen, waarmee hij mogelijke kopers inzicht en zekerheid kan bieden. Daarnaast biedt de RDW nog andere manieren om een tellerstand te controleren.