Beeldmerk voor logische kilometerstand gebruiken

Als u tweedehands auto’s te koop aanbiedt, kunt u een beeldmerk gebruiken om aan te geven dat het voertuig een logische kilometerstand had op het moment dat voor het laatst een stand is geregistreerd. Dit beeldmerk kunt u niet gebruiken voor motoren. 

Dit beeldmerk ziet er zo uit: 

NAP-logo

Spelregels voor het tellerstanden beeldmerk  

U mag het beeldmerk gebruiken binnen een aantal spelregels .

De belangrijkste regels:   

  • Het beeldmerk staat altijd bij één voertuig en mag niet los van dat voertuig gebruikt worden.
  • Het beeldmerk staat alleen bij voertuigen die gecheckt zijn bij de RDW en die een logische, oplopende reeks tellerstanden heeft.
  • Bij het beeldmerk staan de laatst geregistreerde tellerstand en de datum waarop de RDW het oordeel ’logisch’ heeft gegeven.  

De RDW houdt toezicht op de naleving van deze regels. Dit wordt gedaan aan de hand van de  Regeling gebruik Tellerstandbeeldmerk RDW. In deze regeling wordt bepaald onder welke voorwaarden het beeldmerk gebruikt mag worden en welke maatregelen wij kunnen nemen om misbruik te beperken.

Onterecht gebruik beeldmerk

Vermoedt u onterecht gebruik van het beeldmerk tellerstanden? Geef dat dan aan ons door via het formulier onterecht gebruik beeldmerk. Wij beoordelen uw melding vervolgens.  

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed