Correctieverzoek indienen bij de RDW

Een correctieverzoek kunt u alleen indienen als:

 • u een correctie wilt doen op een tellerstand die niet de laatste tellerstand is;
 • u de eigenaar/houder van het voertuig bent of
 • u een verzoek indient namens de eigenaar/houder en
 • u een door de RDW erkend bedrijf heeft.

Zo corrigeert u een tellerstand via de RDW:

 • Vul het Correctieformulier tellerstand volledig in. Bijlagen (benodigde documenten en bewijsstukken) kunt u bijvoegen.
 • De RDW beoordeelt het verzoek binnen 5 werkdagen;
 • Na goedkeuring corrigeert de RDW de tellerstand in het register;
 • U ontvangt een bevestiging per post of e-mail;
 • Bij twijfel vraagt de RDW u om extra bewijsstukken.

Documenten die u moet meesturen

Als u een verzoek indient namens de geregistreerde eigenaar/houder:

 • een door de geregistreerde eigenaar/houder geschreven en ondertekende machtiging;
Als u een verzoekt indient namens een rechtspersoon en u bent niet tekenbevoegd:
 • een ondertekende machtiging van de tekenbevoegde. Op het uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) staat aangegeven wie dit is.
Als u een verzoek indient als erkend bedrijf:
 • een kopie van de bedrijfsvoorraadpas.

Bewijsstukken meesturen

Stuur voor een snelle afhandeling van uw correctieverzoek zo veel mogelijk duidelijk leesbare bewijsstukken mee waarop de tellerstand staat. Voorbeelden van bewijsstukken die u kunt meesturen, zijn een factuur, werkplaatshistorie, een werkorder, een ingevuld onderhoudsboekje of een volledige leasegeschiedenis.

Schriftelijke aanvraag

Kunt u de correctie niet online aanvragen, neem dan contact op met de RDW Klantenservice. U krijgt dan een correctieformulier thuisgestuurd. Vul het formulier volledig in en onderteken het.

Stuur het ondertekende formulier samen met de benodigde documenten naar:
RDW, unit VRD
Postbus 30 000
9640 RA Veendam

Is uw aanvraag binnen? De RDW beoordeelt uw aanvraag binnen 5 werkdagen.