Toelichtingen op oordelen

De RDW registreert sinds 1 januari 2014 tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfswagens en houdt toezicht op de betrouwbaarheid van deze metingen. Wij hebben de metingen van vóór 1 januari 2014 overgenomen uit de registratie van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). U kunt geen rechten ontlenen aan gegevens op het rapport dat de RDW verstrekt als deze betrekking hebben op metingen vóór 1 januari 2014.

Vanaf 1 juli 2021 registreren we ook de tellerstanden van motoren. Over deze standen geven we echter geen oordeel. Er zijn nu nog te weinig standen bekend om een betrouwbaar oordeel te kunnen geven. 

Mogelijke oordelen:

  • logisch > de reeks tellerstanden is oplopend
  • onlogisch > de reeks tellerstanden is niet oplopend
  • geen oordeel > er is te weinig informatie bekend voor een betrouwbaar oordeel

Naast het oordeel geeft de RDW ook een toelichting bij het oordeel. Hieronder kunt u lezen wat de verschillende oordelen inhouden.

Logisch

De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.

Onlogisch

In de reeks tellerstanden is een tellerstand geregistreerd die lager is dan de stand daarvoor. Het kan zijn dat de teller is teruggedraaid. De RDW baseert het oordeel ‘onlogisch’ alleen op metingen na 1 januari 2014.

Geen oordeel (i.v.m. onlogisch NAP)

De tellerstand van dit voertuig heeft van de Stichting NAP het oordeel 'onlogisch' gekregen. Het kan zijn dat de teller is teruggedraaid. De RDW mag het oordeel 'onlogisch' alleen geven bij metingen na 1 januari 2014 en geeft daarom 'geen oordeel' over de betrouwbaarheid van de gehele reeks tellerstanden van dit voertuig.

Geen oordeel (i.v.m. invoer of ombouw)

De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen.

Geen oordeel (i.v.m. maximale tellerstand bereikt)

De teller in dit voertuig heeft de maximale tellerstand bereikt en is daarna weer teruggesprongen naar nul. Hierdoor komt de tellerstand niet overeen met het aantal kilometers/mijlen dat het voertuig gereden heeft. Om die reden geeft de RDW geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig.

Geen oordeel (i.v.m. vervangen teller)

In dit voertuig is de teller vervangen. Om die reden geeft de RDW ‘geen oordeel’ over de reeks tellerstanden van dit voertuig.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed