Tellerstanden

Alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht om tellerstanden van personenauto’s,  lichte bedrijfsauto’s (tot en met 3.500 kg) en motoren te registeren. Dat is belangrijk om tellerfraude te kunnen tegengaan.

Wat is tellerfraude?

Het is belangrijk dat de tellerstand die geregistreerd wordt, de tellerstand is die op dat moment op de teller staat. Op basis van de tellerstand wordt namelijk een inschatting gemaakt van de waarde, het onderhoud en de veiligheid van een auto. Terugdraaien van de teller van een auto wordt tellerfraude genoemd en is sinds 1 januari 2014 bij wet verboden.

Terugdringen van tellerfraude

Om tellerfraude te kunnen terugdringen, is de verplichte registratie van tellerstanden door erkende bedrijven belangrijk. De RDW beheert het register met tellerstanden en geeft op basis van die informatie een oordeel over de tellerstand van een (bedrijfs)auto. Bij motoren geven wij geen oordeel over de tellerstanden. Er zijn nu nog te weinig standen bekend om een betrouwbaar oordeel te kunnen geven. 

Inzicht krijgen in tellerstanden

Wij bieden verschillende producten om inzicht te krijgen in de tellerstanden die in het register staan. Zo kan een eigenaar/houder van een voertuig een RDW-Voertuigrapport aanvragen, waarmee hij mogelijke kopers inzicht en zekerheid kan bieden. Daarnaast biedt de RDW andere manieren om een tellerstand te controleren.