Kentekencard online aanvragen voor voertuig in bedrijfsvoorraad

Als u op het moment van uitvoer niet beschikt over een kentekencard of papieren kentekenbewijs, dan kunt u als u gebruik maakt van de bevoegdheid OREH, tegelijk met het melden van de uitvoer alsnog een kentekencard aanvragen. Deze staat dan op naam van uw bedrijf en wordt ook bij u bezorgd.

U moet daarna een hoekje van de kentekencard afknippen en ervoor zorgen dat de kentekencard in het bezit komt van de natuurlijke persoon die het voertuig gaat uitvoeren.

Meer informatie over het aanvragen van een kentekenbewijs voor voertuig in bedrijfsvoorraad. 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed