Erkenning Export dienstverlening noodzakelijk

Om deze dienst te kunnen gebruiken, moet uw bedrijf bij de RDW geregistreerd zijn voor de erkenning Export dienstverlening. Is dat niet zo, vraag dan de erkenning Export dienstverlening aan.  

Als u een voertuig voor derden wilt registeren, dan mag dit voertuig niet in uw bedrijfsvoorraad zijn opgenomen. Als u een voertuig dat tot uw bedrijfsvoorraad behoort wilt exporteren, dan moet u daarvoor de bevoegdheid OREH gebruiken of de export laten registeren bij een van de RDW-keuringsstations of de RDW-balie in Zoetermeer of Veendam.  

Voertuig aanmelden voor export

Degene die het voertuig wil uitvoeren (de exporteur) kan de geregistreerde eigenaar/houder van het voertuig zijn, maar ook de (niet in Nederland wonende) koper van het voertuig. De exporteur moet persoonlijk bij uw bedrijf verschijnen.  

Zo registreert u een voertuig voor export:  

 1. In het exportmenu van uw ED-applicatie vult u het kenteken in en de meldcode bij een papieren kentekenbewijs. Bij een kentekencard vult u het documentnummer van de kentekencard en de tenaamstellingscode in. Is er geen papieren kentekenbewijs of kentekencard, vul dan het tijdelijk documentnummer en de tenaamstellingscode in.
 2. Vul de tellerstand en de lamineercode(s) (het 10-cijferige unieke nummer van een kentekenplaat) in.
 3. De naam en adresgegevens van de exporteur neemt u over van het legitimatiebewijs.
 4. De RDW controleert de gegevens en bij akkoord krijgt u een bevestiging op uw beeldscherm (transactiecode en datum).
 5. Print een papieren kentekenbewijs deel II uit. Dit deel is nodig voor herregistratie van het voertuig in het buitenland. Dit geeft u samen met de kentekencard of het papieren kentekenbewijs deel IA en IB aan de exporteur.
 6. Het vrijwaringsbewijs overhandigt u aan de voormalig geregistreerde eigenaar/houder.
 7. U knipt de kentekenplaat/platen direct doormidden.
 8. U moet deze kentekenplaat/platen bewaren. Lees meer over de bewaarplicht kentekenplaten en de registratie van de lamineercode.  

Mee te nemen door de exporteur

De exporteur overhandigt u:

 • Bij een voertuig met een papieren kentekenbewijs:
  het bedrijfsvoorraadbewijs/Tenaamstellingsbewijs (deel IB) en het Overschrijvingsbewijs (deel II).
 • Bij een voertuig met een kentekencard: de kentekencard en de tenaamstellingscode.
 • Bij een voertuig zonder kentekenbewijs/-card omdat het voertuig in de bedrijfsvoorraad staat van een erkend bedrijf: het tijdelijke documentnummer en de tenaamstellingscode.
 • De bij het voertuig behorende kentekenplaten.
 • Een geldig legitimatiebewijs. Dit moet u controleren.

Als legitimatiebewijs kunnen dienen:
- een geldig paspoort of Nederlands rijbewijs als de exporteur in Nederland woont;
- een geldig buitenlands reisdocument als de exporteur in het buitenland woont.

Geen kentekenbewijs aanwezig

Bij een voertuig dat in bedrijfsvoorraad staat, hoeft geen kentekenbewijs aanwezig te zijn. Wel moet er een tijdelijk documentnummer bij geleverd worden. De exporteur zal wel een kentekenbewijs nodig hebben voor herregistratie van het voertuig in het buitenland. Vóór de registratie voor export moet ervoor gezorgd worden dat een kentekenbewijs wordt aangevraagd.  

Onjuist kentekenbewijs deel II

Als u problemen ondervindt met het juist aanmaken van een papieren kentekenbewijs deel II, neem dan contact op met de RDW.

Correctieverzoek export indienen

Heeft u een verkeerd voertuig geregistreerd voor export, neem dan contact op met de RDW.

Informatiemap

Meer informatie over werken met de erkenning ED vindt u in de DocumentInformatiemap voor de voertuigbranche (pdf, 1mb).