Juiste gegevens in kwaliteitshandboek

Als u over de bevoegdheid Versnelde Inschrijving beschikt en uw bedrijfsgegevens wijzigen, dan moet u de gewijzigde gegevens aanpassen in het kwaliteitshandboek. Vervolgens moet u het aangepaste kwaliteitshandboek digitaal naar de RDW sturen. De RDW moet altijd over een kwaliteitshandboek met juiste gegevens beschikken.

Voorschriften aanvraag Versnelde Inschrijving

  1. De aanvraag voor een inschrijving moet via een goedgekeurde elektronische weg verlopen. Dit kan rechtstreeks bij de RDW (WEBVKR) of bij een zogenaamde provider (A2SP, RDC of VWE). Hier vindt u meer informatie en een overzicht van de providers.
  2. De aanvrager moet in het bezit zijn van het originele CvO op het moment van de inschrijving.
  3. Bij de voertuigcategorieën M1 (personenauto’s) en N1(lichte bedrijfsauto’s) moet u een overeenkomst met Stichting Auto Recycling hebben om de recyclingbijdrage af te dragen. Heeft u deze overeenkomst niet? Dan mag u ook een instemming overleggen, zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid van het deze link opent in een nieuw vensterBesluit beheer autowrakken.

U mag via de Versnelde Inschrijving alleen inschrijvingen aanvragen voor voertuigen die:

  • nieuw en ongebruikt zijn;
  • een Europese of Nederlandse nationale typegoedkeuring hebben;
  • binnen vijf werkdagen toonbaar zijn op een voor controle toegankelijk stallinglocatie op Nederlands grondgebied.

Voorschriften inschrijving

Controle gegevens van de inschrijving

U moet na de aanvraag de inschrijving controleren op juistheid van de gegevens. Als u een onjuistheid constateert, moet u een verzoek bij de RDW indienen voor een correctie. De melding moet binnen vijf werkdagen bij de RDW binnen zijn.

Inschrijving verwijderen

Onder bepaalde voorwaarden mag een inschrijving worden verwijderd uit het kentekenregister. Dit mag alleen als de koper van het voertuig is overleden of, in geval van een rechtspersoon failliet is gegaan.
U mag in dit geval een begeleidende brief sturen naar de RDW met het verzoek de inschrijving uit het kentekenregister te verwijderen.
U moet in de begeleidende brief het volgende vermelden:

  • het kenteken;
  • het voertuigidentificatienummer van het voertuig;
  • het verzoek dat de inschrijving verwijderd moet worden;
  • de reden van het verwijderen van de inschrijving;

De koopovereenkomst moet u ook meesturen 

Controle kentekenregister

Om de zuiverheid van het kentekenregister te waarborgen controleert de RDW steekproefsgewijs het kentekenregister. Hierbij vraagt de RDW maandelijks het CvO op van 10% van alle aanvragen met een minimum van één en een maximum van tien CvO’s. De RDW kan deze controle uitbreiden, als wij hier een reden voor zien.

Adres

Het adres waar u verzoeken, CvO’s of andere documenten die betrekking hebben op de bevoegdheid Versnelde Inschrijving, heen kunt sturen is:
RDW, VRD - Versnelde Inschrijving
Postbus 30.000
9640 RA Veendam