Doorlooptijd en verwachtingen

Het is op dit moment erg druk. Het verwerken van uw aanvraag duurt daardoor langer. Onze klantenservice kan over de doorlooptijd van uw aanvraag geen informatie geven. Wij doen er alles aan om uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

Voorwaarden voor Versnelde individuele inschrijving

 •  Uw bedrijf heeft de RDW-erkenning Bedrijfsvoorraad. Is dat niet zo, vraag dan de erkenning Bedrijfsvoorraad aan
 • U moet zich eenmalig aanmelden voor deze dienst bij een RDW-keuringsstation. U ontvangt dan de gebruikershandleiding waarin is beschreven hoe de dienst ‘Versnelde Individuele inschrijving’ is opgebouwd, welke voorwaarden er aanvullend zijn en wordt uitgelegd hoe het aanvragen werkt.  
 • U moet een overeenkomst met Stichting Auto Recycling hebben om de recyclingbijdrage af te dragen. Heeft u deze overeenkomst niet? Dan mag u ook een instemming overleggen, zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid van het deze link opent in een nieuw vensterBesluit beheer autowrakken
 • U wilt voor een gebruikt voertuig met een Europees geharmoniseerd kentekenbewijs * een kenteken aanvragen. Het gaat om één van de volgende voertuigcategorieën:
  - personenauto (M1),
  - lichte bedrijfsauto (N1),
  - lichte aanhangwagen voor snelverkeer (O2),
  - motorfiets (L3e, L4e),
  - driewielig motorrijtuig (L5e, L7e), of
  - bromfiets (L1e, L2e, L6e)

* Met een geharmoniseerd kentekenbewijs wordt bedoeld een kentekenbewijs dat voldoet aan het gesteld in richtlijn 1999/37/EG. Dit kentekenbewijs moet de sleutelgegevens bevatten van de Europese typegoedkeuring van een compleet voertuig. Een voertuig is geregistreerd op basis van een Europese typegoedkeuring als bij item K. op het kentekenbewijs een Europees typegoedkeuringsnummer staan. Dit Europees typegoedkeuringsnummer staat dan ook (gedeeltelijk) op de constructieplaat (typeplaat). Verder moet op het kentekenbewijs bij item D.2. de variant en uitvoering staan. Als deze er niet op staan, dan weten we niet of het voertuig op basis van de Europese typegoedkeuring is geregistreerd en mag VIA niet gebruikt worden.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan kunt u geen gebruik maken van deze dienst. Kijk dan of u een digitale aanvraag kunt indienen via de tijdelijke importprocedure of maak een keuringsafspraak bij één van onze keuringsstations om alsnog een kenteken aan te vragen.

Voordelen versnelde individuele inschrijving aanvragen

 • U beschikt sneller over uw kenteken.
 • U hoeft niet in alle gevallen het voertuig aan te bieden voor een fysiek onderzoek bij een RDW-keuringsstation.
 • U kunt, als dat noodzakelijk is, op korte termijn een afspraak maken bij een RDW-keuringsstation.
 • De verwerkingstijd van uw aanvraag  is korter.   
 • U ontvangt de bevestiging van inschrijving (BIN) digitaal.

Kosten

Inschrijven voertuig in kentekenregister €42,65
Identificatie voertuig licht €51,00
Recyclingbijdrage €30,00

Vanaf 1 mei 2021 betaalt u een recyclingbijdrage als u een geïmporteerde auto/bedrijfsauto inschrijft in uw bedrijfsvoorraad. Wij dragen dit bedrag af aan deze link opent in een nieuw vensterAuto Recycling Nederland.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met een RDW-keuringsstation.

Versnelde individuele aanvraag niet meer mogelijk voor voertuig uit het Verenigd Koninkrijk

Na 31 december 2020 is Versnelde Individuele Aanvraag (VIA) op het keuringsstation niet meer mogelijk voor voertuigen met een kentekenbewijs dat is afgegeven in het VK. In plaats daarvan kunt u een afspraak maken voor een keuring van een voertuig buiten de EU of EVA-land.