• (Link)

  Wat u eerst moet weten

  Voorwaarden aan het erkende bedrijf

  U kunt als erkend bedrijf deelnemen aan de tijdelijke importprocedure in de volgende gevallen:

  • Uw bedrijf heeft de erkenning Bedrijfsvoorraad.
  • U betaalt op rekening: aan het einde van de maand ontvangt u een factuur.

  Als erkenninghouder moet u werken volgens onze beleidsregels. Deze kunt u lezen in ons Documentbeleid tijdelijke importprocedure (pdf, 215kb) en op de pagina  Erkenning Bedrijfsvoorraad aanvragen.

  Voorwaarden aan het voertuig

  Het voertuig dat u wilt importeren heeft de voertuigcategorie:

  • personenauto (M1)
  • lichte bedrijfsauto (N1, N2 met een wettelijk toegestane maximummassa kleiner of gelijk aan 3500 kg)
  • lichte aanhangwagen (O1, O2 met een wettelijk toegestane maximummassa kleiner of gelijk aan 3500 kg)
  • twee of driewieler (L1e-L7e)

  Niet voldoen aan voorwaarden

  Wij controleren eerst of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet en of uw voertuig in aanmerking komt voor deze tijdelijke procedure. Voldoet uw aanvraag niet of komt uw voertuig niet in aanmerking? Dan ontvangt u daar van ons bericht over en verwijzen we u door naar het juiste proces. 

 • (Link)

  Zo werkt het - Voertuigen met een Europees geharmoniseerd kentekenbewijs

  1. Check of u aan de voorwaarden voldoet die genoemd zijn bij Wat u eerst moet weten.     
  2. Heeft het voertuig een Europees geharmoniseerd kentekenbewijs met daarop vermeld de Europese typegoedkeuring (K.), Variant (D.2) en Uitvoering (D.2) en betreft het 1 van de volgende voertuigcategorieën:
   • personenauto (M1)
   • lichte bedrijfsauto (N1, N2 met een wettelijk toegestane maximummassa kleiner of gelijk aan 3500 kg)
   • lichte aanhangwagen voor snelverkeer (O1, O2)
   • motorfiets (L3e, L4e)
   • driewielig motorrijtuig (L5e, L7e)
   • bromfiets (L1e, L2e, L6e)?

    Ga dan naar de RDW-dienst Versnelde Individuele Aanvraag inschrijving (VIA).  Meer informatie over de Versnelde Individuele Aanvraag. 

 • (Link)

  Zo werkt het- Voertuigen zonder geharmoniseerd kentekenbewijs en nieuwe ongebruikte voertuigen

  1. Check of u aan de voorwaarden voldoet die genoemd zijn bij Wat u eerst moet weten.  
  2. Check of het voertuig:
  • niet een geharmoniseerd Europees kentekenbewijs met daarop vermeld de Europese typegoedkeuring (K.), Variant (D.2) en Uitvoering (D.2) heeft,
  • geen schade heeft of schade gehad heeft,
  • niet is gewijzigd ten opzichte van de laatste registratie en/of het CVO
  • van ná 1-1-1978 is.

  Verder mag deze procedure ook gebruikt worden voor:

  • Voertuigen die eerder geregistreerd zijn geweest in Nederland.
  • Voertuigen afkomstig van domeinen met een geldig CVO voor complete voertuigen.
  • Voertuigen die niet eerder in een EU/EVA-land geregistreerd zijn geweest én voorzien zijn van een geldige Europese typegoedkeuring en een bijbehorend CVO.
  • Voertuigen met een geldig individueel goedkeuringscertificaat (IGC).

  3. Vul dan het betreffende aanvraagformulier in. In de handleiding vindt u meer informatie. 

  Personenauto

  Lichte bedrijfsauto

  Lichte aanhangwagen

  Twee- of driewieler

  4. U levert de documenten digitaal aan. Gebruik voor personenauto's (M1) eventueel de RDW fotohulp app om foto’s aan te leveren. Zie Gebruik app voor het maken van foto’s.

  5.  RDW-medewerkers van een keuringsstation beoordelen de aanvragen. We kunnen nu geen duidelijkheid over de doorlooptijd van de aanvragen geven zoals we normaal gesproken wel doen. Wij doen er alles aan om uw aanvragen zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

  Let op: Soms is er voor de volledige beoordeling van uw aanvraag aanvullend een fysieke controle van het voertuig nodig. We sturen u daarvoor dan een uitnodiging per e-mail. Daarnaast voeren we steekproeven uit om zo de kwaliteit van de voertuigen te controleren. 

  6. Na afloop krijgt u per mail bericht dat het RDW-proces is afgerond. Na ontvangst van de bevestiging van inschrijving moet u het originele buitenlandse kentekenbewijs 6 maanden bewaren en daarna vernietigen. Zie  ‘Buitenlands kenteken bewaren’ voor meer informatie.

  7. Wij handelen de aanvragen af in overeenstemming met de tijdelijke importprocedure voor inschrijving die wij hebben vastgesteld. Dit is in veel gevallen administratief, zonder dat een fysieke controle van het voertuig nodig is. Blijkt, na afgifte van het kentekenbewijs, toch dat het voertuig niet beschikt over de door u bij de aanvraag opgegeven identiteit en/of er zijn onjuiste gegevens verstrekt? Dan laten wij op grond van artikel 51a van de Wegenverkeerswet de tenaamstelling vervallen.

 • (Link)

  Buitenlands kentekenbewijs bewaren

  Na ontvangst van de bevestiging van inschrijving bent u verplicht het originele buitenlandse kentekenbewijs 6 maanden te bewaren en daarna te vernietigen. Hier wordt toezicht op gehouden door de Toezichthouder Bedrijven. Tot 2 november 2020 was het verplicht om het originele buitenlandse kentekenbewijs naar ons op te sturen, maar die verplichting is komen te vervallen.

  Valt een voertuig in een steekproef en/of moet het op een keuringsstation verschijnen?  Neem dan het originele buitenlandse kentekendocument mee.

 • (Link)

  Gebruik app voor uploaden van foto's

  Voor het maken van de foto’s die u moet uploaden bij een kentekenaanvraag van personenauto’s (M1), kunt u gebruik maken van de RDW Fotohulp Voertuig app. In deze app maakt u de foto’s met de instructies die erbij staan. Hierdoor is de kans kleiner dat u foto’s stuurt die niet voldoen aan de door ons gestelde eisen.

  De app is te downloaden via de Apple Appstore en de Google Playstore.