Voertuig aanmelden voor demontage zonder compleet kentekenbewijs

Met de bevoegdheid Online Registratie Auto Demontage (ORAD) kunt u voertuigen voor demontage aanmelden. Dit is ook mogelijk als er geen compleet kentekenbewijs bij het voertuig is.

Wat kunt u doen?

Demontagecode aanvragen

Ga naar 'Demontagecode aanvragen' om online een demontagecode aan te vragen. De eigenaar/houder kan ook zelf al een demontagecode hebben aangevraagd. De demontagecode komt in de plaats van de ontbrekende kentekendelen of kentekencard. Na afgifte van een demontagecode is de kentekencard met tenaamstellingscode niet meer geldig.

Voertuig afmelden voor sloop

Zo meldt u een voertuig af voor sloop:

  1. U vraagt de klant om zijn/haar legitimatie;
  2. Als er delen van het papieren kentekenbewijs of de kentekencard missen, kunt u online een demontagecode aanvragen of u krijgt deze van de eigenaar/houder. De demontagecode bestaat uit een tijdelijk documentnummer en de tenaamstellingscode;
  3. U voert de gegevens in ORAD in op de plaats van het documentnummer en tenaamstellingscode. Ook meldt u of er kentekenplaten ontbreken;
  4. Als alle controles akkoord zijn, wordt het voertuig opgenomen in uw bedrijfsvoorraad. In het kentekenregister staat het voertuig nu als ‘gesloopt’ geregistreerd;
  5. U ontvangt een transactieverslag voor uw administratie;
  6. U drukt zelf op A4-formaat het vrijwaringsbewijs af, bestemd voor de aanbieder van het voertuig;
  7. U knipt in het bijzijn van de eigenaar/houder, het kentekenbewijs op creditcardformaat door (alleen bij vermissing tenaamstellingscode);
  8. U vernietigt alle bij het voertuig ingeleverde kentekenplaten.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed