Machtigen gebeurt in de volgende gevallen:

  • Een rechtspersoon machtigt u om via de bevoegdheid TV een voertuig op naam van het bedrijf te zetten. Meer informatie over Kenteken overschrijven op naam van een rechtspersoon 
  • Een particulier of rechtspersoon machtigt u om bij een kentekenloket of een RDW-balie een voertuig op naam te zetten.

Meer informatie over digitaal machtigen 

Als u bij de tenaamstelling gebruik maakt van de 'Opdracht tot tenaamstelling' hoeft u geen machtigingsformulier in te vullen en te laten ondertekenen.