Voertuig kopen en in bedrijfsvoorraad zetten

Wilt u een voertuig in uw handelsvoorraad zetten? Dan kan dit rechtstreeks bij ons of via een provider. U heeft hiervoor de erkenning bedrijfsvoorraad nodig.  
 • Voorwaarden

  • Het voertuig is gestolen.
  • De registratie van het voertuig is gestopt (bijvoorbeeld door export of sloop).
  • Het voertuig is van een lease- of financieringsmaatschappij.
  • U heeft de volgende documenten van de verkoper gekregen:
  • De kentekencard en de tenaamstellingscode of het bedrijfsvoorraadbewijs/Tenaamstellingsbewijs (deel IB) en het Overschrijvingsbewijs (deel II) of
  • Het tijdelijke documentnummer en de tenaamstellingscode (als voertuig in de bedrijfsvoorraad staat van een erkend bedrijf)
  • Het voertuig heeft kentekenplaten.
  1. Ga naar het menu van uw provider of meld het voertuig bij ons aan via de knop 'Voertuig in bedrijfsvoorraad opnemen'. Geen teller of tellerstand niet te lezen? Dan kunt u het voertuig alleen via ons in uw bedrijfsvoorraad opnemen.
  2. Vul de gevraagde gegevens in en zet het voertuig in bedrijfsvoorraad. 
  3. Knip de kentekencard door (doe dit niet als u deze voor uitvoer bewaart, zie dan stap 4). Papieren kentekenbewijs? Zet met balpen een kruis door het Tenaamstellingsbewijs (deel IB)
  4. Alleen bij uitvoer:
   • Bewaar het kentekenbewijs.
   • Eigenaar particulier? Dan heeft u toestemming nodig van de eigenaar en print u eerst het formulier instemming bewaren kentekenbewijs  (pdf, 132kb)uit en laat dit ondertekenen.
    Eigenaar rechtspersoon? U heeft geen toestemming nodig.
   • Knip het linkerbovenhoekje van de kentekencard af. Bij een papieren kentekenbewijs doet u niks.
   • Bewaar het kentekenbewijs in uw kluis.
  5.  Geef een vrijwaringsbewijs aan de verkoper en geef het ongeldig gemaakte kentekenbewijs terug. Papieren kentekenbewijs? Dan krijgt u van de verkoper het deel 1A.
  6. Print voor uw eigen administratie een bedrijfsvoorraadbewijs. Dit is niet verplicht.
 • Heeft u problemen met het printen van een vrijwaringsbewijs? Download dan een vrijwaringsbewijs.

  1. Ga naar Vrijwaringsbewijs aanvragen via de knop ´Vrijwaringsbewijs aanvragen´. 
  2. Vul de gevraagde gegevens in.
  3. Download het vrijwaringsbewijs en print dit uit.
  4. Geef het vrijwaringsbewijs aan de vorige geregistreerde eigenaar/houder (de verkopende partij). U kiest zelf hoe u dit doet: u mailt het aan de vorige eigenaar of u geeft het uitgeprint mee.

  Let op! Er mag geen eigen bedrijfslogo op het vrijwaringsbewijs staan. 

 • Heeft u een verkeerd voertuig opgenomen in uw bedrijfsvoorraad? Laat dit dan direct bij ons aanpassen. Doe dit binnen 2 weken na aanmelding van het voertuig.

  Zo werkt het

  1. Ga via de knop naar 'Terugdraaien aanmelding bedrijfsvoorraad'.
  2. Vul de gegevens samen met de eigenaar van het voertuig in. 
  3. Voeg een kopie van uw bedrijfspas en een kopie legitimatiebewijs van de eigenaar toe.
   • Is de eigenaar een bedrijf? Stuur dan een kopie legitimatiebewijs van de tekenbevoegde en een uittreksel van de kamer van koophandel mee.
   • Heeft de eigenaar zelf een bedrijfsvoorraad? Stuur dan alleen een kopie van zijn bedrijfspas mee.
  4. Wij sturen u en de eigenaar binnen 5 werkdagen een bevestiging van de aanpassing. De eigenaar krijgt ook een nieuw kentekenbewijs en tenaamstellingscode.
 • Heeft de verkoper het kentekenbewijs of een tijdelijk documentnummer? Volg dan de stappen onder 'Zo werkt het'.

  Geen documenten? Dan regelt de verkoper via zijn applicatie van de provider of rechtstreeks via ons een digitale overdracht. U kunt dan het voertuig direct in uw bedrijfsvoorraad zetten zonder dat er documenten nodig zijn. 

  Zo werkt het

  1. U krijgt een melding van uw provider dat de verkoper de gegevens van het voertuig heeft klaargezet voor overschrijving. Geen provider? Dan krijgt u geen melding. 
  2. Open het systeem van uw provider of ga via de knop naar ´Digitaal overzetten naar bedrijfsvoorraad´. Kies voor ´Handelsinkopen´.
  3. Bij 'in bedrijfsvoorraad nemen voertuig' ziet u de gegevens van het voertuig.
  4. Controleer de tellerstand en registreer het voertuig.
  5. Print het vrijwaringsbewijs en het verslag opname in bedrijfsvoorraad uit.

Handige link

Heeft deze informatie u geholpen?