Voertuigen tussen bedrijfsvoorraden overschrijven

Als bedrijf met de erkenning Bedrijfsvoorraad kunt u een voertuig kopen uit de bedrijfsvoorraad van een ander erkend bedrijf. Vervolgens kunt u dit voertuig opnemen in uw eigen bedrijfsvoorraad. (Als de verkoper van het voertuig een zogenoemde Bevestiging van Inschrijving (BIN) heeft, dan kan dit niet. Met dat document kan alleen een importeur tenaamstellen.)

Wat kunt u doen?

Voertuigen die u in uw bedrijfsvoorraad opneemt, moeten bestemd zijn voor verkoop. (Uitzonderingen hierop vindt u in de informatiemap voor de voertuigbranche (pdf, 1mb) )

Erkenning Bedrijfsvoorraad noodzakelijk

Om deze dienst te kunnen gebruiken, moet uw bedrijf bij ons geregistreerd zijn voor de erkenning Bedrijfsvoorraad. Is dat niet zo, vraag dan de erkenning Bedrijfsvoorraad aan.  

Registratie afhankelijk van aanwezige documenten

Als u een voertuig koopt uit de bedrijfsvoorraad van een ander bedrijf, is er meestal geen kentekenbewijs op bedrijfsvoorraadnaam aanwezig. Hoe u zo’n voertuig registreert in uw bedrijfsvoorraad, hangt af van welk document bij het voertuig aanwezig is.  

Tijdelijk documentnummer bij het voertuig

Als er een (papieren) tijdelijk documentnummer bij het voertuig aanwezig is, volgt u de volgende stappen:

 1. U vraagt het verkopende erkende bedrijf om het tijdelijk documentnummer en de tenaamstellingscode . 
 2. Voer in de applicatie van uw provider of rechtstreeks in de dienst Online Registratie Bedrijfsvoorraad  het documentnummer en de tenaamstellingscode in. 
 3. Voer de in het voertuig af te lezen tellerstand in. Is er geen teller aanwezig of is de tellerstand van het voertuig niet afleesbaar? Dan kunt u dit voertuig alleen via de RDW in uw bedrijfsvoorraad opnemen.
 4. U print een vrijwaringsbewijs uit en geeft dit aan de verkoper.  
 5. U kunt voor uw eigen administratie een bedrijfsvoorraadbewijs printen. Maar dit is niet verplicht.

Geen documenten bij het voertuig

Als er geen document bij het voertuig aanwezig is, zet u het voertuig via een zogenoemde digitale overdracht in uw bedrijfsvoorraad. Met een digitale overdracht kunt u voertuigen tussen bedrijfsvoorraden overschrijven in de dienst Online Registratie Bedrijfsvoorraad zonder dat u daar een fysiek document bij nodig heeft. 

Hoe werkt een digitale overdracht?

 1. De verkoper regelt de verkoop van een voertuig met de koper.
 2. In de applicatie Handelsverkoop voert de verkoper het kenteken en de meldcode van het voertuig in. Ook vult hij het bedrijfsnummer van het kopende erkende bedrijf in. De gegevens van de koper vullen zich dan automatisch.
 3. De verkoper kan de tellerstand van het voertuig invoeren, maar dat is niet verplicht. De koper ziet altijd de laatste geregistreerde stand als hij het voertuig in bedrijfsvoorraad opneemt.
 4. Wij maken na het invoeren van de handelsverkoop een tijdelijk documentnummer en tenaamstellingscode aan. Deze zijn niet zichtbaar voor de koper.
 5. De verkoopmelding blijft een week in de handelsverkoop staan en verdwijnt na deze week automatisch als de koper geen actie onderneemt. Ondertussen blijft het voertuig in uw bedrijfsvoorraad staan.
 6. De koper ontvangt van zijn provider een melding dat de verkoper de gegevens van het voertuig heeft klaargezet voor overschrijving. Dit is te zien bij Handelsinkopen in de applicatie. Als de koper geen provider heeft, ontvangt hij hiervan geen melding.  
 7. Bij ‘In bedrijfsvoorraad nemen voertuig’ staan de gegevens van het voertuig gevuld. De koper controleert de tellerstand en registreert het voertuig.
 8. De koper kan daarna het vrijwaringsbewijs (als de verkoper daar om vraagt) en het Verslag opname in bedrijfsvoorraad afdrukken.
 9. Zodra de koper het voertuig heeft opgenomen in zijn bedrijfsvoorraad, ontvangt de verkoper mogelijk bericht dat voertuig is gevrijwaard. Dit hangt af van uw provider.
 10. Is het kentekenbewijs plus instemmingsformulier voor uitvoer nog bij het voertuig, dan mag de verkoper die aan koper verstrekken.
 11. De koper en verkoper regelen samen de feitelijke overdracht van het voertuig direct na overschrijving.

Status raadplegen en intrekken verkoop

In het scherm ‘Raadplegen handelsverkopen’ kunt u nakijken wat de status van de handelsverkoop is. Ook kunt u een verkoop intrekken via het scherm ‘Intrekken handelsverkoop’.

Kosten opname in bedrijfsvoorraad

Omschrijving Kosten
Tenaamstellen bedrijfsvoorraad via provider €3,30

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed