Instandhoudingstarief

De RDW houdt toezicht op bedrijven met een RDW-(deel)erkenning, bevoegdheden en/of regelingen. Jaarlijks brengt de RDW hiervoor het instandhoudingstarief in rekening. Het instandhoudingstarief betaalt u voor een heel jaar.

Factuur in januari

U ontvangt jaarlijks in januari de instandhoudingsfactuur voor de diensten die u van de RDW afneemt. Het is belangrijk dat u deze factuur op tijd betaalt of dat u (in het geval van automatische incasso) voldoende saldo op uw rekening heeft staan. Het bedrag wordt binnen 14 dagen na factuurdatum afgeschreven van uw rekening. Doet u dit niet, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor uw erkenning(en) en/of bijbehorende bevoegdheden.

Peildatum voor betalen instandhoudingstarief

U betaalt het instandhoudingstarief voor het daarop volgende jaar als u op 31 december nog een RDW-(deel)erkenning, bevoegdheden en/of regelingen heeft.

Bedrijf beĆ«indigen? geef dit voor 31 december door

Als u geen tarief meer wilt betalen dan moet u voor 31 december de RDW-erkenning of bevoegdheid beĆ«indigen. 

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed