Toezichtbeleid RDW-erkenningen

De RDW verleent erkenningen en bevoegdheden aan bedrijven die deze aanvragen. Deze bedrijven moeten dan wel voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Dit gebeurt onder meer op basis van:

  • de Wegenverkeerswet 1994;
  • het Kentekenreglement;
  • de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad;
  • de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK

Wat kunt u doen?

Uitvoeren toezicht en sancties

De RDW voert het toezicht uit en kan sancties opleggen. Hoe de RDW dit uitvoert kunt u lezen in de zogenoemde ‘Toezichtbeleidsbrief’.

Voor meer informatie over de beleidsbrief van 2021 gaat u naar Toezichtbeleidsbrief 2021.

Gegevensverwerking door erkenninghouders

De RDW heeft diverse vragen ontvangen van erkenninghouders over welke rol een erkenninghouder heeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens: verwerkingsverantwoordelijke of verwerker? Lees in onze privacyverklaring hoe de RDW de rolverdeling ziet.

Informatiemap voor de voertuigbranche

In de informatiemap voor de voertuigbranche vindt u de voorwaarden en het gebruik van de verschillende RDW-erkenningen.

Informatiemap voor de voertuigbranche (pdf, 1mb) 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed