Bijzonder vervoer

Heeft u een voertuig dat bestemd is voor speciale doeleinden, dan moet dat voertuig goedgekeurd zijn door de RDW.

Onder deze bijzondere vervoermiddelen vallen bijvoorbeeld:

  • Ambulances
  • Voertuigen bestemd voor personenvervoer: bussen, taxi’s
  • Voertuigen bestemd voor vervoer van gevaarlijke stoffen 
  • Voertuigen bestemd voor vervoer van gekoelde goederen
  • Voertuigen bestemd voor vervoer van levende dieren
  • Voertuigen die bestemd zijn voor hoofdzakelijk andere doeleinden dan personenvervoer, ook wel rijdend werktuig genoemd.

Voor meer informatie over de keuringen van deze voertuigen, gaat u naar Individuele goedkeuring aanvragen.