De RDW maakt bij goedkeuring van voertuigen onderscheid tussen voertuigen met en voertuigen zonder typegoedkeuring. Voertuigen met een typegoedkeuring zijn voertuigen die in grote aantallen worden gebouwd volgens Europese voorschriften en die zonder verdere keuring kunnen worden toegelaten tot de weg. Voertuigen zonder typegoedkeuring kunnen ook worden toegelaten tot de weg, maar moeten eerst individueel worden goedgekeurd. Hier vindt u informatie over de individuele goedkeuring van voertuigen. U krijgt hiermee te maken bij:

 • toelatingskeuring van een niet eerder in Europa geregistreerd voertuig;
 • toelatingskeuring van een zelfbouwvoertuig;
 • wijzigingskeuring van een voertuig;

Voertuig invoeren vanuit Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland

Wilt u een voertuig invoeren vanuit Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland? Het Verenigd Koninkrijk bereidt zich voor op een eventuele Brexit. Na een eventuele Brexit is het Verenigd Koninkrijk geen EU-land meer. Meer informatie over invoeren na de Brexit-datum leest u op de Brexit- pagina van de RDW.

Toelatingskeuring

Om voertuigen te kunnen toetsen aan de individuele goedkeuringseisen is specifieke kennis en apparatuur nodig. De RDW-keuringsstations en de RDW afdeling Productbeoordeling verzorgen de goedkeuring voor deze voertuigen. Bij een RDW-keuringsstation kunt u een afspraak maken voor de toelatingskeuring van een personenauto, bedrijfsauto, aanhangwagen of motorfiets als:

 • u een kentekenbewijs uit een EU of EVA land kunt overleggen; of
 • u een door de douane afgegeven verhuisgoedverklaring kunt overleggen; of
 • het om een voertuig gaat met een datum eerste toelating van vóór 1 januari 1998, echter voor bromfietsen, snorfietsen, motorfietsen en driewielige motorrijtuigen (trikes en quads) om een datum eerste toelating vóór 1 januari 2006 ; of
 • het een herinvoer betreft (het voertuig was eerder in Nederland geregistreerd); of
 • het een incompleet voertuig betreft dat voltooid is (zoals chassis-cabine met opbouw); of
 • het een eerste aanvraag van een eenvoudige aanhangwagen betreft.

Als géén van de bovengenoemde situaties op uw voertuig van toepassing is of het betreft een zelfgebouwd voertuig, wordt de toelatingskeuring door de afdeling Productbeoordeling uitgevoerd. Meer informatie daarover per voertuigsoort vindt u in het menu aan de linkerkant van deze pagina.

Wijzigingskeuring

Wanneer bepaalde wijzigingen aan een voertuig zijn aangebracht moet er een keuring plaats vinden. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld:

 • wijziging van de motor;
 • aanpassing aan de stuurinrichting of het remsysteem van een voertuig, bijvoorbeeld voor gebruik door een gehandicapte;
 • ombouw tot taxi of kampeerwagen.

Voor wijzigingen gelden dezelfde eisen als voor de individuele goedkeuring van een voertuig. Meer informatie over wijzigingskeuringen per voertuigsoort vindt u in het menu aan de linkerkant van deze pagina.

Individueel goedkeuringscertificaat IGC

Na de individuele goedkeuring krijgt u een individueel goedkeuringscertificaat (IGC) en kunt u ook een Nederlands kentekenbewijs krijgen. Wilt u het voertuig in een andere EU-lidstaat registreren dan heeft u het IGC nodig. Uit dit IGC blijkt aan welke richtlijnen het voertuig voldoet en op welke wijze het voertuig is getoetst. De EU-lidstaat kan nog aanvullende beoordelingen eisen. Dit is afhankelijk van de nationale eisen van die lidstaat.