Individuele goedkeuringen

Handige links

Let op! Wij hebben op dit moment erg veel aanvragen voor een individuele goedkeuring. De afhandeling van een aanvraag duurt hierdoor langer. Wij doen ons best om de wachttijden te verkorten.

 De RDW maakt bij goedkeuring van voertuigen onderscheid tussen voertuigen met en voertuigen zonder typegoedkeuring. Voertuigen met een typegoedkeuring zijn voertuigen die in grote aantallen worden gebouwd volgens Europese voorschriften en die zonder verdere keuring kunnen worden gekentekend. Voertuigen zonder typegoedkeuring kunnen ook worden gekentekend, maar moeten eerst individueel worden goedgekeurd. Hier vindt u informatie over de individuele goedkeuring van voertuigen. U krijgt hiermee te maken bij: 

 • een niet eerder in Europa geregistreerd voertuig, wat niet is voorzien van een Europese goedkeuring;
 • een zelfbouwvoertuig;
 • wijziging van een voertuig.

Voertuig invoeren vanuit Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland

Wilt u een voertuig invoeren vanuit Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland? Sinds de Brexit is het Verenigd Koninkrijk geen EU-land meer maar ook geen EVA-land. Meer informatie leest u op de Brexit- pagina van de RDW.

Individuele goedkeuring

Om voertuigen te kunnen toetsen aan de individuele goedkeuringseisen is specifieke kennis en apparatuur nodig. De RDW-keuringsstations en de RDW afdeling Productbeoordeling verzorgen de goedkeuring voor deze voertuigen. Bij een RDW-keuringsstation kunt u een afspraak maken voor de individuele goedkeuring van een personenauto, bedrijfsauto, aanhangwagen, bromfiets, driewielig motorrijtuig, motorfiets, landbouw- of bosbouwvoertuig of mobiele machine als:

 • u een kentekenbewijs uit een EU of EVA land kunt overleggen; of
 • u een door de douane afgegeven verhuisgoedverklaring kunt overleggen; of
 • het om een personenauto, bedrijfsauto, aanhangwagen voor snelverkeer met een datum eerste toelating van vóór 1 januari 1998 gaat, of om bromfietsen, snorfietsen, motorfietsen en driewielige motorrijtuigen (trikes en quads) met een datum eerste toelating vóór 1 januari 2006 ;
 • landbouw- of bosbouwvoertuigen, vóór 1 januari 2021;
 • mobiele machines, ongeacht de datum eerste toelating
 • het een herinvoer betreft (het voertuig was eerder in Nederland geregistreerd); of
 • het een incompleet voertuig betreft dat voltooid is (zoals chassis-cabine met opbouw); of
 • het een eerste individuele goedkeuring van een eenvoudige aanhangwagen voor snelverkeer, landbouw- of bosbouwaanhangwagen, verwisselbare getrokken uitrustingsstuk of een mobiele machine betreft.

Als géén van de bovengenoemde situaties op uw voertuig van toepassing is of het betreft een zelfgebouwd voertuig, wordt de toelatingskeuring door de afdeling Productbeoordeling uitgevoerd. Meer informatie daarover per voertuigsoort vindt u in het menu aan de linkerkant van deze pagina.

Wijzigingskeuring

Wanneer bepaalde wijzigingen aan een voertuig zijn aangebracht moet er een keuring plaatsvinden. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld:

 • wijziging van de motor;
 • inbouw van een LPG-installatie;
 • aanpassing aan de stuurinrichting of het remsysteem van een voertuig, bijvoorbeeld voor gebruik door een gehandicapte;
 • ombouw tot taxi of kampeerwagen.

Voor wijzigingen gelden dezelfde eisen als voor de individuele goedkeuring van een voertuig. Meer informatie over wijzigingskeuringen per voertuigsoort vindt u in het menu aan de linkerkant van deze pagina. Wij kunnen uw voertuig alleen keuren als het voertuig op naam staat van een eigenaar.

Individueel goedkeuringscertificaat IGC

Na de individuele goedkeuring krijgt u bij een voertuig jonger dan 6 maanden een individueel goedkeuringscertificaat (IGC) en kunt u ook een Nederlands kentekenbewijs krijgen. Een voertuig ouder dan 6 maanden krijgt een goedkeuringsdocument (GD) als bewijs van de individuele goedkeuring. Als u het voertuig in een andere EU-lidstaat wilt registreren, dan heeft u het IGC nodig. Uit dit IGC blijkt aan welke voorschriften het voertuig voldoet en op welke wijze het voertuig is getoetst. De EU-lidstaat kan in het geval van een niet-geharmoniseerde individuele goedkeuring nog aanvullende beoordelingen eisen. Dit is afhankelijk van de nationale eisen van die lidstaat.