Ambulance

Wat kunt u doen?

Gaat u een voertuig gebruiken als ambulance, dan moet u eerst het voertuig laten keuren door de RDW. Tijdens de keuring beoordeelt de RDW of het voertuig voldoet aan de inrichtingseisen van een ambulance en de voor deze voertuigcategorie geldende permanente en individuele eisen.

Voertuigcategorie

Een ambulance is een voertuig voor speciale doeleinden van de voertuigcategorie M en met carrosserietype SC dat bestemd is voor het vervoer van zieken of gewonden en hiervoor een speciale uitrusting heeft.

De ruimte voor de patiënt moet voldoen aan de technische voorschriften van EN-norm 1789, met uitzondering van punt 6.5 “List of equipment”. De ambulance moet daarnaast voldoen aan permanente en individuele goedkeuringseisen. De permanente eisen kunt u vinden in hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen. De individuele goedkeuringseisen en informatie over de keuring kunt u lezen in de Wijze van keuren voor personenauto's M1.

Heeft uw ambulance een datum eerste toelating van voor 1 juli 2014? Dan geldt Wijze van keuren versie tot 1 juli 2014 (pdf, 7mb)  Is uw ambulance van na 30 juni 2014? Dan geldt de Wijze van keuren vanaf 1 juli 2014 (pdf, 1mb)

Berekening CO2-uitstoot en brandstofverbruik

Wijzigt u een voertuig uit de categorie M1, klasse I met een datum eerste toelating vanaf 1 september 2018 of uit de categorie M2, klasse II of III met een datum eerste toelating van 1 september 2019? Dan is er een herberekening van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik nodig (hiervoor kunt u een rekentool van de fabrikant krijgen). Deze verplichting komt voort uit de nieuwe testprocedure WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) .  

Uitzondering

Voor voertuigen die op voorraad staan en nog zijn goedgekeurd volgens de oude testmethode geldt de restantvoorraadregeling

Toelatingskeuring of wijzigingskeuring

Voor het aanvragen van een kenteken voor een ambulance neemt u de volgende stappen:

 1. U vult online het formulier in waarmee u een individuele goedkeuring aanvraagt. Let op: u stuurt de benodigde documenten met de aanvraag mee. Dit zijn:
  - Tekeningen en/of documentatie van alle aanpassingen (evt. foto's);
  - Goedkeuring Wijziging Constructie (indien van toepassing);
  - Herberekening van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik als dit van toepassing is.
 2. Een RDW medewerker neemt, na beoordeling van de aanvraag en de documenten, contact met u op voor een keuring aan huis op of bij het RDW testcentrum in Lelystad.

Kosten

De prijs van een test is opgebouwd uit 3 componenten:

 1. De uitvoering van de test en ook de rapportage van de test op basis van het technisch uurtarief;
 2. De administratieve kosten op basis van het administratieve uurtarief;
 3. Een toeslag voor het gebruik van de faciliteiten, indien van toepassing op basis van het betreffende uurtarief.

U kunt tijdens uw gesprek met de RDW-medewerker een indicatie van de kosten aanvragen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed