Toelatingskeuring van een niet eerder in Europa geregistreerde auto of zelfbouwvoertuig

Als u een auto heeft gekocht in een land buiten de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandels Associatie EVA, of heeft u zelf een voertuig gebouwd en u wilt daarmee gaan rijden in Nederland, dan moet u een Nederlands kenteken aanvragen. De RDW moet het voertuig goedkeuren om te mogen rijden op de Nederlandse weg.

Heeft uw voertuig een Europese typegoedkeuring of heeft uw voertuig een datum eerste toelating van vóór 1 januari 1998, dan geldt voor u de informatie in het artikel: Nederlands kenteken aanvragen voor voertuig uit de EU. U kunt bij de fabrikant navragen of uw voertuig een Europese typegoedkeuring heeft.  

Voertuig invoeren vanuit Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland

Wilt u een voertuig invoeren vanuit Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland? Het Verenigd Koninkrijk bereidt zich voor op een eventuele Brexit. Na een eventuele Brexit is het Verenigd Koninkrijk geen EU-land meer. Meer informatie over invoeren na de Brexit-datum leest u op de Brexit- pagina van de RDW.

Zelfbouwvoertuig

Als u zelf een voertuig gaat bouwen, dan moet de RDW eerst de identiteit vaststellen. Dit is een onderdeel van de toelatingskeuring. Voordat u begint aan de opbouw van een zelfbouwvoertuig moet u de hoofdonderdelen laten identificeren en een VIN laten inslaan door de RDW. Hiervoor kunt u terecht bij de volgende keuringslocaties van de RDW:

 • Venlo
 • Roosendaal
 • Waddinxveen
 • Zwolle

Dit identificatieproces bestaat uit twee stappen:

 1. U vult het aanvraagformulier 'Aanvraag vaststellen VIN' in om een vooronderzoek (nader onderzoek) te starten. Bij gebruikte onderdelen duurt het ongeveer vier weken om de identiteit van het onderdeel vast te stellen.
 2. Een medewerker van het keuringsstation neemt contact met u op om een afspraak te maken voor het vooronderzoek.

Algemene toelatingskeuring

In dit artikel gaat het om de voertuigcategorie auto. In hoofdstuk 1 van de Regeling voertuigen kunt u aan de hand van de definitie en inrichtingsomschrijvingen nalezen welke voertuigen onder deze categorie vallen. De auto moet voldoen aan permanente en individuele goedkeuringseisen. De permanente eisen vindt u in hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen. De individuele eisen en informatie over de keuring kunt u lezen in de Wijze van keuren voor personenauto's M1. Heeft uw auto een datum eerste toelating van voor 1 juli 2014? Dan geldt de Document Wijze van keuren versie tot 1 juli 2014 (pdf, 3mb). Is uw auto van na 30 juni 2014? Dan geldt de DocumentWijze van keuren vanaf 1 juli 2014 (pdf, 1mb).  

Toelatingskeuring aanvragen

Zo vraagt u een toelatingskeuring aan:

 1. U deze link opent in een nieuw venstervult online het formulier in waarmee u een individuele goedkeuring aanvraagt.
 2. Een RDW medewerker neemt na beoordeling, van de aanvraag en de documenten, contact met u op voor een keuring aan huis of op het RDW Testcentrum in Lelystad.
 3. U gaat op de dag van de afspraak met het voertuig naar het Testcentrum en neemt als dit van toepassing is het volledige buitenlandse kentekenbewijs en uw legitimatiebewijs mee. Heeft u aanvullende documenten bij uw zelfbouwvoertuig, neem deze dan ook mee.
 4. De technische medewerker beoordeelt of uw voertuig aan de eisen voldoet.
 5. Als aan de eisen is voldaan, doet u aangifte van de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM). Hoe en waar u dit kunt doen, leest u op de website van de Belastingdienst. Hier kunt u de hoogte van de hoogte van de BPM berekenen.
 6. Als alles akkoord is, stuurt de RDW u binnen 5 werkdagen het kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd) met de juiste gegevens per post. U ontvangt ook een brief met een volledige tenaamstellingscode. Dit is een code die u nodig heeft bij bijvoorbeeld verkoop van het voertuig. De code bestaat uit 9 cijfers. Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van het kentekenbewijs te bewaren.
 7. Als u de APK bij de RDW heeft laten doen, ontvangt u ook een APK-keuringsrapport.
 8. Als u het kentekenbewijs van de RDW heeft ontvangen, moet u kentekenplaten laten maken bij een RDW erkende kentekenplaatfabrikant en het voertuig verzekeren voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Van de Belastingdienst ontvangt u automatisch een rekening voor de motorrijtuigenbelasting.

Documenten die u moet meenemen:

Rijden met de auto naar de keuringslocatie

Als u in Nederland met het voertuig naar de RDW wilt rijden, vraagt u dan van te voren een eendagskenteken voor die dag aan. Zonder kenteken mag het voertuig in Nederland niet op de openbare weg rijden. Voor het rijden met het voertuig vanuit het buitenland naar Nederland, geeft de RDW geen kenteken af. Neemt u hiervoor contact op met de buitenlandse instanties.

Kosten

De kosten voor een toelatingskeuring bestaan uit:

 1. Beoordelingskosten en keuringskosten op basis van bestede tijd en het geldende uurloon;
 2. Reiskosten (bij keuren aan huis);
 3. Kosten kentekencard;
 4. Kosten voor gebruik apparatuur, indien van toepassing;
 5. Bij een zelfbouwvoertuig, de kosten voor inslag van een voertuigidentificatienummer (VIN)

U kunt een prijsindicatie opvragen bij de afdeling Testen Nationaal.