Toelatingskeuring bedrijfsauto

Wat kunt u doen?

Toelatingskeuring van een niet eerder in Europa geregistreerd voertuig of van een zelfbouwvoertuig

Heeft u een bedrijfsauto gekocht in een land buiten de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandels Associatie (EVA) of u heeft zelf een voertuig gebouwd en u wilt daarmee gaan rijden in Nederland? Dan moet u een Nederlands kenteken aanvragen. Wij moeten het voertuig goedkeuren voordat u mag rijden op de Nederlandse weg.

Heeft uw voertuig een Europese typegoedkeuring of heeft uw voertuig een datum eerste toelating van vóór 1 januari 1998, dan geldt voor u de informatie in het artikel: Nederlands kenteken aanvragen voor voertuig uit de EU. U kunt bij de fabrikant navragen of uw voertuig een Europese typegoedkeuring heeft.

Nieuwe nationale categorie N met max. constructiesnelheid 25 km/h

In hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Regeling voertuigen staat een nieuwe voertuigcategorie beschreven, de N categorie met een maximumconstructiesnelheid van ten hoogste 25 km/h. Deze voertuigen dienen te voldoen aan de definitie voor bedrijfsauto’s, zoals beschreven in hoofdstuk 1 van de Regeling voertuigen. De bedrijfsauto moet voldoen aan permanente eisen en individuele goedkeuringseisen. De permanente eisen vindt u in hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen. De individuele eisen en informatie over de keuring kunt u lezen in de Wijze van keuren.

Heeft uw voertuig een datum eerste toelating van vóór 1 januari 2021 dan gelden de eisen die staan beschreven in hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen. Voor voertuigen van na 31 december 2020 gelden de eisen beschreven in de Wijze van keuren vanaf 1 januari 2021 (pdf, 2mb)

Identiteit bij zelfbouw

Als onderdeel van de toelatingskeuring van een zelfbouwvoertuig moeten wij eerst de identiteit vaststellen. Voordat u begint aan de opbouw van een zelfbouwvoertuig moet u de hoofdonderdelen laten identificeren en een VIN laten inslaan. Hiervoor kunt u terecht bij de volgende RDW-keuringsstations:

 • Venlo
 • Roosendaal
 • Waddinxveen
 • Zwolle

Dit identificatieproces bestaat uit twee stappen:

 1. U vult het aanvraagformulier 'Aanvraag vaststellen VIN' in om een vooronderzoek te starten. Bij gebruikte onderdelen duurt het ongeveer vier weken om de identiteit van het onderdeel vast te stellen.
 2. U maakt ook gelijk een afspraak voor over vier weken bij het keuringsstation. Tijdens deze afspraak stelt een technisch medewerker de identiteit van uw voertuig vast. Als het nodig is slaan wij ook het voertuigidentificatienummer in.

Eisen bij toelatingskeuring

In dit artikel gaat het om de voertuigcategorie bedrijfsauto. In hoofdstuk 1 van de Regeling voertuigen kunt u aan de hand van de definitie en inrichtingsomschrijvingen nalezen welke voertuigen onder deze categorie vallen. De bedrijfsauto moet voldoen aan permanente eisen en individuele goedkeuringseisen. De permanente eisen vindt u in hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen. De individuele eisen en informatie over de keuring kunt u lezen in de wijze van keuren voor bedrijfsauto's.

Heeft uw bedrijfsauto een datum eerste toelating van voor 1 juli 2014? Dan geldt de Wijze van keuren versie tot 1 juli 2014 (pdf, 7mb)
Is uw bedrijfsauto van na 30 juni 2014? Dan geldt de Wijze van keuren vanaf juli 2014 (pdf, 1mb)

Rijden met een voertuig naar de keuringslocatie

Als u in Nederland met het voertuig naar de keuringslocatie wilt rijden, vraagt u dan van te voren een eendagskenteken voor die dag aan. Zonder kenteken mag het voertuig in Nederland niet op de openbare weg rijden. Voor het rijden met het voertuig vanuit het buitenland naar Nederland, geven wij kenteken af. Neemt u hiervoor contact op met de buitenlandse instanties.

Toelatingskeuring aanvragen

Het aanvragen van een Nederlands kenteken gaat als volgt:

 1. U vult online het formulier in waarmee u een individuele goedkeuring aanvraagt
 2. Wij nemen contact met u op voor een keuring aan huis op of het RDW Testcentrum in Lelystad.
 3. U gaat op de dag van de afspraak met het voertuig naar het Testcentrum en neemt indien van toepassing het volledige buitenlandse kentekenbewijs en uw legitimatiebewijs mee. Heeft u aanvullende documenten bij uw zelfbouwvoertuig, neemt u deze dan ook mee.
 4. De technische medewerker beoordeelt of uw voertuig aan de individuele betreffende eisen voldoet.
 5. Als aan de eisen is voldaan, doet u aangifte van de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM). Hoe en waar u dit kunt doen, leest u op de website van de Belastingdienst. Hier kunt u de hoogte van de BPM berekenen. 
 6. Is alles akkoord? Dan ontvangt u binnen 5 werkdagen een nieuw kentekenbewijs. Heeft u nog geen kentekencard? Dan sturen wij u een werkdag laten een brief met een volledige tenaamstellingscode. Bewaar de tenaamstellingscode goed.
 7. Verzeker uw voertuig voor Wettelijke aansprakelijkheid (WA). Van de Belastingdienst ontvangt u automatisch een rekening voor de motorrijtuigenbelasting.
 8. Laat kentekenplaten maken bij een erkende kentekenplatenfabrikant. Neem het kentekenbewijs mee. U vindt een kentekenplatenfabrikant met de RDW-locatiewijzer.

Documenten die u moet meenemen:

 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • Het complete originele buitenlandse kentekenbewijs indien van toepassing.

Kosten

De kosten voor een toelatingskeuring bestaan uit de volgende items:

 1. Beoordelingskosten en keuringskosten op basis van bestede tijd en het geldende uurloon;
 2. Reiskosten (bij keuren aan huis);
 3. Kosten kentekencard;
 4. Kosten voor gebruik van apparatuur, indien van toepassing;
 5. Bij een zelfbouwvoertuig de kosten voor inslag van een voertuigidentificatienummer (VIN).

Voorafgaand aan de keuring kunt u een prijsindicatie opvragen bij de afdeling Testen Nationaal. Na de keuring ontvangt u een factuur.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed