Wilt u een snorfiets ombouwen naar een bromfiets, dan moet u onder andere de maximum constructiesnelheid (laten) aanpassen. Een snorfiets heeft een maximum constructiesnelheid van 25 km per uur, voor een bromfiets is deze 45 km per uur. Is het voertuig aangepast, dan moet u het laten keuren bij de RDW. Op deze pagina leest u wat u moet doen om een nieuw kenteken bij uw gewijzigde snorfiets te krijgen.

Keuren bij RDW Testcentrum Lelystad

  • Heeft uw snorfiets een datum eerste toelating van ná 31 december 2005 en is deze niet eerder geregistreerd geweest als bromfiets? Dan moet u uw voertuig laten keuren bij het testcentrum in Lelystad (ombouwkeuring).
  • Heeft uw snorfiets een datum eerste toelating van vóór 1 januari 2006? Dan moet u deze laten keuren bij een RDW-keuringsstation. Ga voor meer informatie naar ‘Snorfiets (van voor 2006) wijzigen in bromfiets’. De informatie in dat artikel geldt ook als uw snorfiets eerder geregistreerd is geweest als bromfiets.

Voorwaarden

Het voertuig moet voldoen aan de toelatingseisen, zoals vermeld in bijlage IV van de Regeling voertuigen en aan de permanente eisen zoals vermeld in hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen.  

Ombouwkeuring aanvragen bij RDW-testcentrum

Zo vraagt u een ombouwkeuring aan bij het testcentrum in Lelystad:

  1. Vul het formulier in waarmee u een deze link opent in een nieuw vensterindividuele goedkeuring aanvraagt en klik op 'Verstuur'. 
  2. Een RDW- medewerker neemt na beoordeling van de aanvraag en de documenten contact met u op voor een keuring .
  3. U gaat op de dag van de afspraak met de snorfiets (op een trailer/aanhangwagen) naar het testcentrum en neemt het kentekenbewijs/kentekencard en uw legitimatiebewijs mee. De ombouwkeuring kan 2 uur in beslag nemen.
  4. Is na de keuring alles akkoord, dan stuurt de RDW u binnen 5 werkdagen een kentekencard met de juiste gegevens per post. U ontvangt geen nieuwe tenaamstellingscode, uw huidige tenaamstellingscode blijft geldig. Heeft u nog een papieren kentekenbewijs? Dan ontvangt u een kentekencard en een dag later een tenaamstellingscode.
  5. Als u het kentekenbewijs van de RDW heeft ontvangen, moet u een nieuwe kentekenplaat laten maken bij een erkende kentekenplaatfabrikant en het voertuig verzekeren voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). De oude kentekenplaat moet u vernietigen.

Kosten

Van te voren is niet te zeggen wat de keuring precies gaat kosten. De RDW rekent een uurtarief voor een technische keuring en daarnaast kosten voor het baangebruik, de hal, het apparatuur, het geluidmeetvlakte apparatuur en administratie.

Wordt uw snorfiets niet in een keer goedgekeurd als bromfiets en er volgt een controlekeuring, dan komen er extra kosten bij. Deze kosten kunnen ook weer bestaan uit de eerder genoemde kosten. De RDW stuurt u hiervoor achteraf een factuur.

Het Ministerie van IenW legt jaarlijks deze tarieven vast en ze worden gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt ze ook vinden op de website van de RDW in de lijst Document'Tarieven 2019 Voertuig Regelgeving & Toelating' (pdf, 288kb)

Duur van de keuring

De ombouwkeuring van een snorfiets naar een bromfiets kan mogelijk 2 uur duren.