Wijzigingen aan een brommer of snorfiets

Als u een wijziging aanbrengt aan een voertuig, kan het zijn dat de RDW het voertuig moet keuren. In hoofdstuk 6 van de Regeling voertuigen kunt u nakijken of u de wijziging die u aanbrengt moet laten keuren. Wij kunnen uw voertuig alleen keuren als het voertuig op naam staat van een eigenaar. Hieronder vindt u informatie over het wijzigen van een voertuig en wat u moet doen, zodat u na de wijziging weer een geldig kentekenbewijs bij uw voertuig kunt krijgen.

Identificatie na wijziging

Bij ieder onderzoek moet de RDW de identiteit van het aangeboden voertuig vaststellen. Als een voertuig ingrijpend is gewijzigd, is de identiteit na wijziging soms niet (meer) vast te stellen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de (her)afgifte van het kentekenbewijs.

Eisen bij wijziging

De wettelijke basis voor het beoordelen van een wijziging is te vinden in hoofdstuk 6 van de Regeling voertuigen. De RDW toetst de aspecten, die geraakt worden door de wijziging, aan de eisen zoals die golden ten tijde van de eerste toelating van uw voertuig. Dit is niet van toepassing bij een wijziging naar elektrische aandrijving en inbouw van een gasinstallatie. In dat geval wordt getoetst aan de eisen die gelden op de dag van de wijzigingskeuring. Heeft u het motorvermogen gewijzigd van uw voertuig, dan kunt u in het artikel Aanpassen motorvermogen brommer, motor, trike of quad hier meer over lezen. Heeft uw voertuig een datum eerste toelating van na 31 december 2005, dan toetst de RDW op:

Als uw voertuig een datum eerste toelating van voor 1 januari 2006 heeft, dan toetst de RDW aan de permanente eisen. Als u bij de wijziging van uw voertuig componenten uit een typegoedgekeurd donorvoertuig heeft gebruikt, kan de RDW besluiten om minder aspecten te beoordelen. Als u één of meerdere wijzigingen aanbrengt (die volgens hoofdstuk 6 van de Regeling voertuigen keuringsplichtig zijn) aan een in Nederland geregistreerd voertuig, dan moet u het volgende doen:
 1. U kunt online een afspraak maken voor een keuring bij een keuringsstation van de RDW.
 2. U gaat op de dag van de afspraak met het voertuig naar het RDW-keuringsstation en neemt de benodigde documenten mee (zie onder documenten die u moet meenemen). Heeft u aanvullende documenten, zoals een berekening of een testrapport, neemt u deze dan ook mee.
 3. De technische medewerker beoordeelt of de gewijzigde aspecten aan de eisen voldoen. U krijgt ook te horen wat u met uw huidige kentekenbewijs moet doen.
 4. U krijgt een ontvangstbewijs waarmee u in Nederland mag rijden, in afwachting van het kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd).
 5. Na goedkeuring ontvangt u de kentekencard met de juiste gegevens binnen
  4 werkdagen per post. Als u voor het eerst een kentekencard krijgt, dan ontvangt u ook een brief met een volledige tenaamstellingscode. Dit is een code die u nodig heeft bij bijvoorbeeld verkoop van het voertuig. De code bestaat uit
  9 cijfers. Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van het kentekenbewijs te bewaren. Bent u al in bezit van een kentekencard, dan ontvangt u alleen een nieuwe als er een item op de kentekencard is gewijzigd. Is dat niet het geval, dan ontvangt u een bevestigingsbrief.

Aanvullende keuring

Tijdens het beoordelen van de wijziging kan blijken dat een aanvullende keuring noodzakelijk is, zoals testen op het gebied van remmen, geluid en weggedrag. Is een aanvullende keuring nodig, dan vindt deze plaats op het RDW Testcentrum te Lelystad. De medewerker van het keuringsstation zorgt ervoor dat er een afspraak geregeld wordt voor de keuring op het Testcentrum.

Documenten die u moet meenemen:

 • Als u in het bezit bent van een kentekencard, dan moet u deze meenemen als de voertuigcategorie van het voertuig wijzigt. Als u in het bezit bent van een papieren kentekenbewijs is dit niet nodig.
 • Een geldig legitimatiebewijs.

Kosten

Heeft uw voertuig een datum eerste toelating van voor 1 januari 2006, dan zijn de kosten van de wijzigingskeuring op het keuringsstation:
Omschrijving Kosten
Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig licht €57,00
Moet een aanvullende keuring op het RDW Testcentrum uitgevoerd worden, dan zijn de kosten afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden en gebaseerd op een uurtarief. U kunt voorafgaand aan de keuring op het Testcentrum een prijsindicatie opvragen bijde afdeling Testen Nationaal. Na de keuring ontvangt u een rekening van de RDW.