Wijzigingen aan een bus

Wat kunt u doen?

Wijzigt u een voertuig dat een kenteken heeft? Dan kan het zijn dat wij het voertuig moeten keuren. Een aanpassing van het kentekenbewijs is dan noodzakelijk. In  hoofdstuk 6 van de Regeling voertuigen kunt u nakijken of u de wijziging die u aanbrengt moet laten keuren. In dit artikel leest u over het wijzigen (en toelaten) van een bus. Ook leest u wat u moet doen, zodat u na de werkzaamheden (weer) een geldig kenteken bij de bus kunt krijgen.

Voertuigcategorie

Het gaat hier om de voertuigcategorie bus (M2 & M3). In deze link opent in een nieuw venster hoofdstuk 1 van de Regeling voertuigen kunt u aan de hand van de definitie en inrichtingsomschrijvingen nalezen welke voertuigen onder deze categorie vallen. Als u al een Nederlands kenteken heeft, dan staat op het kentekenbewijs aangegeven of het om een bus gaat.

Technische eisen

De RDW toetst de aspecten, die geraakt worden door de wijziging, aan de eisen zoals die golden toen uw voertuig voor het eerst op de weg is toegelaten. Dit geld niet bij een wijziging naar elektrische aandrijving en inbouw van een gasinstallatie. In die gevallen toetsen wij aan de eisen die gelden op de dag van de wijzigingskeuring.

De bus moet na de wijziging voldoen aan permanente en individuele goedkeuringseisen. De individuele goedkeuringseisen en informatie over de keuring kunt u lezen in hoofdstuk 3 van de Regeling voertuigen.

Heeft uw bus een datum eerste toelating van voor 1 september 2020? Dan moet deze voldoen aan de eisen vermeld in bijlage IV van de Regeling voertuigen, zoals deze luidde op 31 augustus 2020.

Heeft uw bus een datum eerste toelating van na 31 augustus 2020? Dan moet deze voldoen aan de eisen vermeld in artikel 3.1.2 van de Regeling voertuigen. De permanente eisen kunt u vinden in  hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen. De alternatieve voorschriften en informatie over de keuring kunt u lezen in de Wijze van keuren.

Heeft uw bus een datum eerste toelating van voor 1 juli 2014? Dan geldt de Wijze van keuren tot 1 juli 2014. Is uw bus van na 30 juni 2014? Dan geldt de Document Wijze van keuren vanaf 1 juli 2014 (pdf, 1mb).  

Kentekenbewijs laten aanpassen

Als u één of meerdere wijzigingen aanbrengt aan de inrichting van een in Nederland geregistreerde bus, of als u een Nederlands kenteken wilt aanvragen voor een bus, dan moet u het volgende doen:

 1. U vult online het formulier in waarmee u een individuele goedkeuring aanvraagt
 2. Een van onze medewerkers belt u en maakt een afspraak voor een keuring.
 3. Een technische medewerker beoordeelt op basis van wetgeving.
 4. Uw kentekenbewijs wordt ingenomen voor wijziging. U krijgt een ontvangstbewijs waarmee u in Nederland mag rijden, in afwachting van het aangepaste kentekenbewijs.
 5. Na goedkeuring ontvangt u gemiddeld binnen 7 werkdagen een rekening van ons.
 6. U betaalt binnen 1 maand de kosten. 
 7. Binnen 15 werkdagen ontvangt u het gewijzigde kentekenbewijs per post.

Bij de wijzigingskeuring heeft u mogelijk de volgende documenten nodig: 

 • Een zwaartepunt berekening, ontwerptekening of een kopie van de goedkeuringsbrief van de ontwerptekening. Deze moet u zelf laten zien.
 • Een verklaring welke certificaten/beproevingsrapporten van deelgoedkeuringen welke niet zijn geregeld in de typegoedkeuring, van toepassing zijn op de bus.

Kosten

De prijs van een test is opgebouwd uit 3 onderdelen:

 1. De uitvoering en de rapportage van de test op basis van het technisch uurtarief.
 2. De administratieve kosten op basis van het administratieve uurtarief.
 3. Een toeslag voor het gebruik van de faciliteiten, als dit van toepassing is op basis van het betreffende uurtarief.

De uurtarieven vindt u in onze prijslijst. U kunt tijdens uw gesprek met onze medewerker een inschatting van de kosten vragen.  

Honderd kilometer per uur rijden (Tempo 100) in Nederland

Bussen mogen in Nederland -onder bepaalde voorwaarden- 100 km per uur rijden. In het Nederlandse kentekenregister staat dit dan aangegeven. Wilt u weten of voor uw bus de 'afwijkende snelheid van 100 km per uur' is geregistreerd? Dan kunt u deze link opent in een nieuw venster online uw (technische) voertuiggegevens raadplegen. Ontbreekt deze registratie, dan kunt u via ons een aanvraag indienen. De technische voorwaarden waaraan de bus moet voldoen staan vermeld in bijlage XI van de Regeling Voertuigen.

Honderd kilometer per uur rijden (Tempo 100) in Duitsland

Voor bussen met een datum eerste toelating van ná 7-12-2007 is in Duitsland geen Tempo 100-vergunning en sticker meer nodig om 100 km per uur te mogen rijden. Vanaf 1 februari 2017 zijn wij gestopt met de afgifte Tempo100 voor buitenlandse Touringcars op de Duitse snelwegen. Wilt u voor een touringcar met datum eerste toelating vóór 7-12-2007 een Duitse Tempo 100-vergunning aanvragen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Straßenverkehrsamt. Voor bijvoorbeeld een adreswijziging, nieuwe sticker of verlenging van uw Genehmigung kunt u terecht op: www.staedteregion-aachen.de.

Sticker kwijt of beschadigd?

Is uw Duitse Tempo 100-sticker beschadigd of verloren gegaan? U kunt dan een nieuwe sticker aanvragen via het Straßenverkehrsamt in Duitsland.

Lesbussen

Gebruikt u een bus voor lesdoeleinden en/of het afnemen van examens? Dan moet de bus aan de gestelde toelatingseisen voldoen. Vaak is er in bussen een zitplaats voor de examinator/opleider bijgeplaatst die ervoor zorgt dat de (nood)uitgangen en/of doorgangen niet goed bereikbaar zijn. Dit is volgens de geldende inrichtingseisen voor bussen niet toegestaan. Als de bus alleen wordt gebruikt voor les- en examendoeleinden, mogen wij een uitzondering maken op de eis dat de nooduitgang altijd bereikbaar is. Dit mag echter alleen als de bus maximaal 5 personen vervoert. Deze uitzondering nemen wij dan op in het kentekenregister en in het goedkeuringsdossier. Het voertuig moet voldoen aan de gestelde individuele toelatings- en permanente eisen, zie de informatie bij technische eisen.

U toont de geschiktheid van de zitplaats aan door het volgende aan ons te laten zien:

 • een EG- of ECE-goedkeuringscertificaat afgegeven door een toelatingsautoriteit (bijvoorbeeld RDW) en;
 • een testrapport van een door ons goedgekeurde technische dienst of;
 • een sterkteberekening uitgevoerd door een automotive technisch adviesbureau.

De voertuigfabrikant, een technisch adviesbureau en/of carrosseriebedrijf kunnen u hierbij helpen.

Prijslijst

Document Prijslijst VRT 2022 (pdf, 141kb)