Toelatingskeuring bus

Wat kunt u doen?

Algemene toelatingskeuring

In dit artikel gaat het om de voertuigcategorie bus (M2 & M3). In hoofdstuk 1 van de Regeling voertuigen kunt u aan de hand van de definitie en inrichtingsomschrijvingen nalezen welke voertuigen onder deze categorie vallen. De bus moet voldoen aan permanente en individuele goedkeuringseisen. De individuele goedkeuringseisen en informatie over de keuring kunt u lezen in hoofdstuk 3 van de Regeling voertuigen.

Wanneer uw bus een datum eerste toelating heeft van voor 1 september 2020 dan moet deze voldoen aan de eisen vermeld in bijlage IV van de Regeling voertuigen, zoals deze luidde op 31 augustus 2020. Heeft uw bus een datum eerste toelating van na 31 augustus 2020 dan moet deze voldoen aan de eisen vermeld in artikel 3.1.2 van de Regeling voertuigen. De permanente eisen kunt u vinden in hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen

De alternatieve voorschriften en informatie over de keuring kunt u lezen in de Wijze van keuren. Heeft uw bus een datum eerste toelating van voor 1 juli 2014? Dan geldt de Document Wijze van keuren tot 1 juli 2014 (pdf, 4mb). Is uw bus van na 30 juni 2014? Dan geldt de Document Wijze van keuren M N O categorie vanaf 1 juli 2014 (pdf, 1mb).  

Nieuwe nationale categorie M2 en M3 met max. constructiesnelheid 25 km/h

In hoofdstuk 3 afdeling 2 van de Regeling voertuigen staat een nieuwe voertuigcategorie beschreven, de M2 en M3 categorie met een maximumconstructiesnelheid van ten hoogste 25 km/h. Deze voertuigen dienen te voldoen aan de definitie voor bussen, zoals beschreven in hoofdstuk 1 van de Regeling voertuigen. De bus moet voldoen aan permanente eisen en individuele goedkeuringseisen. De permanente eisen vindt u in hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen. De individuele eisen en informatie over de keuring kunt u lezen in de Wijze van keuren.

Heeft uw voertuig een datum eerste toelating van vóór 1 januari 2021 dan gelden de eisen die staan beschreven in hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen. Voor voertuigen van na 31 december 2020 gelden de eisen beschreven in de Document Wijze van keuren vanaf 1 januari 2021 (pdf, 2mb)

Toelatingskeuring aanvragen

Zo vraagt u een toelatingskeuring aan:

 1. deze link opent in een nieuw venster U vult online het formulier in waarmee u een individuele goedkeuring aanvraagt.
 2. Een RDW-medewerker neemt na beoordeling, van de aanvraag en de documenten, contact met u op voor een keuring aan huis of op het RDW Testcentrum in Lelystad.
 3. U gaat op de dag van de afspraak met het voertuig naar het Testcentrum en neemt als dit van toepassing is het volledige buitenlandse kentekenbewijs en uw legitimatiebewijs mee. Heeft u aanvullende documenten bij uw zelfbouwvoertuig, neem deze dan ook mee.
 4. De technische medewerker beoordeelt of uw voertuig aan de eisen voldoet.
 5. Als aan de eisen is voldaan, doet u aangifte van de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM). Hoe en waar u dit kunt doen, leest u op de website van de Belastingdienst. Hier kunt u de hoogte van de BPM berekenen.
 6. Als alles akkoord is, stuurt de RDW u binnen 5 werkdagen het kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd) met de juiste gegevens per post. U ontvangt ook een brief met een volledige tenaamstellingscode. Dit is een code die u nodig heeft bij bijvoorbeeld verkoop van het voertuig. De code bestaat uit 9 cijfers. Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van het kentekenbewijs te bewaren.
 7. Als u de APK bij de RDW heeft laten doen, ontvangt u ook een APK-keuringsrapport.
 8. Als u het kentekenbewijs van de RDW heeft ontvangen, moet u kentekenplaten laten maken bij een RDW erkende kentekenplaatfabrikant en het voertuig verzekeren voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Van de Belastingdienst ontvangt u automatisch een rekening voor de motorrijtuigenbelasting.

Benodigde documenten

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • De goedkeuringsdocumenten van de onderdelen.

Kosten

De kosten voor een toelatingskeuring van een speciale aanhangwagen bestaan uit de volgende items:

 • Beoordelingskosten en keuringskosten op basis van bestede tijd en het geldende uurloon.
 • Reiskosten (bij keuren aan huis).
 • Kosten kentekenbewijs.
 • Indien van toepassing kosten voor gebruik van apparatuur.
Voorafgaand aan de keuring kunt u een prijsindicatie opvragen bij de afdeling Testen Nationaal.