Goedkeuringsplicht (land)bouwvoertuig

Als eigenaar, fabrikant of als vertegenwoordiger van een fabrikant moet u deze voertuigen registreren bij ons:

 • land- en bosbouwtrekkers
 • land- en bosbouwaanhangwagens en/of verwisselbare getrokken uitrustingsstukken
 • mobiele machines (nieuwe categorie)

Registreren kan pas als het voertuig is goedgekeurd. Voertuigen die zijn uitgezonderd van de registratieplicht kunnen wél een goedkeuringsplicht hebben.

Handige links

Bekijk de animatie over de goedkeuringsplicht voor (land)bouwvoertuigen of lees hieronder wat dit voor u betekent.

Met welke processen en begrippen krijgt u mogelijk te maken?

   

 • (Link)

  Typegoedkeuring

  • Europese typegoedkeuring. Deze typegoedkeuring is geldig voor registratie in alle Europese lidstaten en de lidstaten van de Europese Vrijhandels Associatie (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland). Europese typegoedkeuring is niet mogelijk voor mobiele machines.
  • Nationale typegoedkeuring. Deze vorm van goedkeuring wordt mogelijk gemaakt in de loop van 2021. Nationale typegoedkeuring is alleen geldig voor registratie in Nederland. 
  • Nationale kleine serie typegoedkeuring. Deze typegoedkeuring is alleen geldig voor registratie in Nederland. Deze vorm van typegoedkeuring is niet mogelijk voor mobiele machines.
  • Individuele goedkeuring (voor één voertuig). Deze vorm van goedkeuring is alleen geldig voor registratie in Nederland.

  Meer informatie over het proces en de stappen voor het behalen vaneen typegoedkeuring vindt u op deze website. Daar vindt u ook het aanvraagformulier voor een typegoedkeuring.

  Typegoedkeuring voor deelonderwerp

  Naast een typegoedkeuring voor een voertuig is het ook mogelijk om een typegoedkeuring aan te vragen voor één van de deelonderwerpen van een voertuig (bijvoorbeeld het remsysteem of een onderrijbeveiliging/stootbalk). Een voertuig dat geen (of een gedeeltelijke) typegoedkeuring heeft kan voor registratie alleen individueel door ons worden goedgekeurd.

 • (Link)

  Keuring op keuringsstation

  Wilt u vanaf 1 januari 2021 een ongebruikt, niet eerder geregistreerd óf een al eerder in het buitenland geregistreerd (land)bouwvoertuig in Nederland registreren? Dan heeft u tot 1 juli 2021 twee mogelijkheden:

  • Nieuwe voertuigen kunnen per 1 januari 2021 via onze keuringsstations worden geregistreerd (de reguliere route). 
  • Mobiele machines kunt u voorlopig nog online registreren via rdw.nl/registrerenDeze worden dan geregistreerd als Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid (MMBS).  

   Kiest u voor het registreren via onze keuringsstations, dan geldt het volgende:
  • Bij de invoer van een voertuig in Nederland moet het voertuig altijd gezien worden op een van onze keuringsstations.
  • Als bij het voertuig een Europees Certificaat van Overeenstemming (CvO) aanwezig is, wordt het voertuig in principe alleen geïdentificeerd en vervolgens geregistreerd.
  • Als het voertuig een nationale goedkeuring (nationale kleine serie-CvO of een Individueel Goedkeuringscertificaat) van een ander land heeft, dan wordt het voertuig op het keuringsstation geïdentificeerd. Ook kijken wij op welke aspecten en hoe het voertuig in het land van herkomst is gekeurd. Wij nemen de goedkeuringsaspecten over die overeenkomen met de Nederlandse eisen. Zijn er eisen die ontbreken of niet overeenkomen, dan beoordelen wij deze aspecten zelf.
  • Als u geen gegevens van het voertuig kunt verstrekken, dan keuren wij het voertuig volledig als individueel voertuig.
  • Voor mobiele machines is het in Nederland nog niet mogelijk om een typegoedkeuring te krijgen. In Nederland is nog geen regelgeving die hierin voorziet voor deze categorie voertuigen. Mobiele machines keuren wij op dit moment in Nederland alleen individueel goed.
  • Als het voertuig wordt goedgekeurd of de buitenlandse goedkeuring kan worden overgenomen, dan kunt u gelijktijdig een registratie aanvragen.

  Keuring op locatie

  De mogelijkheid bestaat (indien uw bedrijf voldoet aan de door de ons gestelde eisen) dat wij het voertuig tegen betaling op locatie keuren/identificeren.

 • (Link)

  Conformiteit van Productie

  Voorwaarde voor het verkrijgen van een Europese typegoedkeuring of een nationale kleine serie typegoedkeuring is dat een fabrikant moet aantonen dat de voertuigen, systemen en onderdelen die hij in serie produceert in overeenstemming zijn met het goedgekeurde type. Deze procedure heet Conformiteit van Productie (CoP).

 • (Link)

  Certificaat van Overeenstemming en Individueel goedkeuringscertificaat

  Bij elk voertuig dat is gebouwd volgens een Europese typegoedkeuring of een nationale kleine serie typegoedkeuring, is de fabrikant verplicht om een Certificaat van Overeenstemming (CvO) te verstrekken. Een voertuig dat is getest en voldoet aan de eisen voor individuele goedkeuring krijgt een Individueel Goedkeuringscertificaat (IGC) van ons. Een CvO of IGC is nodig om een voertuig in het kentekenregister in te schrijven. Die eis geldt voor elk voertuig dat na 1 januari 2021 in gebruik wordt genomen. Wanneer een voertuig eerder is geregistreerd in een andere Europese lidstaat of één van de lidstaten van de Europese Vrijhandels Associatie, beoordelen wij de goedkeuring die de basis was voor die registratie.