Toelatingskeuring kampeerauto

Wat kunt u doen?

Toelatingskeuring van een niet eerder in Europa geregistreerde kampeerauto of van een zelfbouwvoertuig

Als u een kampeerauto (kampeerwagen) heeft gekocht in een land buiten de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandels Associatie (EVA) of u heeft zelf een voertuig gebouwd en u wilt daarmee gaan rijden in Nederland, dan moet u een Nederlands kenteken aanvragen. De RDW moet de kampeerauto goedkeuren om te mogen rijden op de Nederlandse weg. Heeft uw kampeerauto een Europese typegoedkeuring of een datum eerste toelating van vóór 1 januari 1998, dan geldt voor u de informatie in het artikel Nederlands kenteken aanvragen voor voertuig uit de EU. U kunt bij de fabrikant navragen of uw voertuig een Europese typegoedkeuring heeft.  

Identiteit bij zelfbouw

Als onderdeel van de toelatingskeuring van een zelfbouwvoertuig moet de RDW eerst de identiteit vaststellen. Voordat u begint aan de opbouw van een zelfbouwvoertuig moet u de hoofdonderdelen laten identificeren en een VIN laten inslaan door de RDW. Hiervoor kunt een afspraak maken bij een keuringsstation van de RDW door te bellen met de RDW Klantenservice.

Eisen bij toelatingskeuring

In dit artikel gaat het om de voertuigcategorie kampeerwagen. In hoofdstuk 1 van de Regeling voertuigen kunt u aan de hand van de definitie en inrichtingsomschrijvingen nalezen welke voertuigen onder deze categorie vallen. De kampeerauto moet voldoen aan permanente en individuele goedkeuringseisen. Wanneer het voertuig een datum eerste toelating heeft van voor 1998 dan voldoet deze aan de eisen als aan de permanente eisen is voldaan. De permanente eisen vindt u in hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen. De individuele goedkeuringseisen en informatie over de keuring kunt u lezen in de Wijze van keuren voor personenauto's M1. Heeft uw kampeerauto een datum eerste toelating van voor 1 juli 2014? Dan geldt de Document Wijze van keuren versie tot 1 juli 2014. (pdf, 4mb) Is uw kampeerauto van na 30 juni 2014? Dan geldt de Document Wijze van keuren vanaf 1 juli 2014 (pdf, 1mb).

Berekening CO2- uitstoot en brandstofverbruik

Wijzigt u een voertuig uit de categorie M1, klasse I met een datum eerste toelating vanaf 1 september 2018 of uit de categorie M2, klasse II of III met een datum eerste toelating van 1 september 2019? Dan is er een herberekening van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik nodig (hiervoor kunt u een rekentool van de fabrikant krijgen). Deze verplichting komt voort uit de nieuwe testprocedure WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure).

Uitzondering

Voor personenauto’s die op voorraad staan en nog zijn goedgekeurd volgens de oude testmethode geldt de restantvoorraadregeling.

Rijden met de kampeerauto naar de keuringslocatie

Als u in Nederland met de kampeerauto naar de RDW wilt rijden, vraagt u dan van te voren een eendagskenteken voor die dag aan. Zonder kenteken mag het voertuig in Nederland niet op de openbare weg rijden. Voor het rijden met de kampeerauto vanuit het buitenland naar Nederland, geeft de RDW geen kenteken af. Neemt u hiervoor contact op met de buitenlandse instanties.

Toelatingskeuring aanvragen

Het aanvragen van een toelatingskeuring gaat als volgt:

 1. U deze link opent in een nieuw venster vult online het formulier in waarmee u een individuele goedkeuring aanvraagt.   
 2. Een RDW medewerker neemt na beoordeling, van de aanvraag en de documenten, contact met u op voor een keuring aan huis of op het RDW Testcentrum in Lelystad.
 3. U gaat op de dag van de afspraak met de kampeerauto naar het Testcentrum en neemt indien van toepassing het volledige buitenlandse kentekenbewijs en uw legitimatiebewijs mee. Heeft u aanvullende documenten bij uw zelfbouwvoertuig, neem deze dan ook mee. Moet u een herberekening CO2 meenemen, en u doet dit niet dan stelt de RDW de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik vast op basis van Wijze van Keuren. Hierdoor kunnen de waarden hoger uitvallen.
 4. De technisch medewerker beoordeelt of uw voertuig aan de betreffende eisen voldoet.
 5. Als aan de eisen is voldaan, doet u aangifte van de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM). Hoe en waar u dit kunt doen, leest u op de website van de Belastingdienst. Hier kunt u de hoogte van de de hoogte van de BPM berekenen.
 6. Als alles akkoord is, stuurt de RDW u binnen 5 werkdagen het kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd) met de juiste gegevens per post. U ontvangt ook een brief met een tenaamstellingscode. Dit is een code die u nodig heeft bij bijvoorbeeld verkoop van het voertuig. De code bestaat uit 9 cijfers. Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van het kentekenbewijs te bewaren.
 7. Als u de APK bij de RDW heeft laten doen, ontvangt u ook een APK-keuringsrapport.
 8. Als u het kentekenbewijs van de RDW heeft ontvangen, moet u kentekenplaten laten maken bij een erkende kentekenplaatfabrikant en het voertuig verzekeren voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). U vindt een erkende kentekenplaatfabrikant met de RDW-locatiewijzer. Van de Belastingdienst ontvangt u automatisch een rekening voor de motorrijtuigenbelasting.

Documenten die u moet meenemen:

 • een origineel geldig legitimatiebewijs;
 • het compleet originele buitenlandse kentekenbewijs indien van toepassing.
 • een herberekening van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik als dit van toepassing is.

Kosten

De kosten voor een toelatingskeuring bestaan uit de volgende items:

 1. beoordelingskosten en keuringskosten op basis van bestede tijd en het geldende uurloon;
 2. reiskosten (bij keuren aan huis);
 3. kosten kentekenbewijs;
 4. kosten voor gebruik apparatuur, indien van toepassing;
 5. bij een zelfbouwvoertuig, de kosten voor inslag van een voertuigidentificatienummer (VIN).

Voorafgaand aan de keuring kunt u een prijsindicatie opvragen bij de afdeling Testen Nationaal