Toelating- of wijzigingskeuring van voertuig voor koelvervoer

Koelvervoer ATP

Hieronder wordt verstaan een voertuig met een geconditioneerde laadbak, gebruikt voor het internationaal vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen. Een voertuig bestemd voor koelvervoer valt onder de voertuigcategorie N of O (O in het geval van een aanhanger). De gebruikte vervoermiddelen kunnen zijn: spoorwegwagons, containers, afzetbakken, opleggers, vrachtwagens, aanhangwagens, bestelwagens, laadkisten vanaf ca. 1 m3.

Koelvoertuig VWA

Hieronder wordt verstaan een voertuig met een geconditioneerde laadbak, gebruikt voor het nationaal vervoer van niet volledig doorgekoeld varkensvlees, rundvlees en kalfsvlees.

Aanvragen toelatingskeuring of wijzigingskeuring

Voor het aanvragen van een toelatingskeuring of wijzigingskeuring vult u, afhankelijk van het type koelvervoer (ATP of VWA) het aanvraagformulier in en onderneemt u de volgende stappen:

  1. U neemt contact op met de RDW en vraagt naar de afdeling Productbeoordeling van de RDW.
  2. U wordt doorverbonden naar de betreffende specialist. De specialist geeft u aan welke documenten u moet meenemen, zodat het toelatingsproces of de wijzigingskeuring in gang gezet kan worden.
  3. In overleg wordt een keuringsafspraak gemaakt op locatie (verlenging geldigheidsduur) of bij nieuwe voertuigen (afmelding) door de afdeling productbeoordeling zwaar.
  4. Na afloop van de keuring stuurt de RDW u een rekening.
  5. Na goedkeuring van het voertuig ontvangt u binnen enkele dagen een (ATP en/of VWA) certificaat.

U bent vanaf dit moment aansprakelijk voor de verplichtingen die horen bij het hebben van een voertuig. Voor het verlengen van de geldigheidsduur van uw certificaat kunt u contact opnemen met de afdeling Productbeoordeling van de RDW.

Aanvraagformulieren

Kosten

De prijs van een keuring is opgebouwd uit 4 componenten:

  1. De uitvoering van de keuring en ook de rapportage ervan op basis van het technische uurtarief.
  2. Voor opmaak van het certificaat geldt een vast tarief.
  3. Een toeslag voor het gebruik van de faciliteiten, indien van toepassing op basis van het betreffende uurtarief.
  4. Vaste kosten voor de reis uren (standaard 1 uur) en bezoekkosten (standaard tarief nationaal)

U kunt tijdens uw gesprek met de RDW-medewerker een indicatie van de kosten aanvragen.