Lijkwagen

Wat kunt u doen?

Toelatingskeuring lijkwagen

Gaat u een voertuig gebruiken als lijkwagen, dan moet u eerst het voertuig laten keuren door de RDW. Tijdens de keuring beoordeelt de RDW of het voertuig voldoet aan de inrichtingseisen van een lijkwagen en de voor deze voertuigcategorie geldende permanente en individuele eisen.

Een lijkwagen is een voertuig voor speciale doeleinden van de voertuigcategorie M en met carrosserietype SD dat bestemd is voor het vervoer van overledenen en hiervoor een speciale uitrusting heeft. In ieder geval wordt als lijkwagen aangemerkt een voertuig dat volgens het afgegeven kentekenbewijs een lijkwagen of begrafeniswagen is.

Het voertuig moet voldoen aan permanente eisen en individuele goedkeuringseisen. De permanente eisen vindt u in hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen. De individuele goedkeuringseisen en informatie over de keuring kunt u lezen in de Wijze van keuren voor personenauto's M1.

Heeft uw lijkwagen een datum eerste toelating van voor 1 juli 2014? Dan geldt de Wijze van keuren tot 1 juli 2014  (pdf, 7mb)
Is uw lijkwagen van na 30 juni 2014? Dan geldt de Wijze van keuren vanaf 1 juli 2014  (pdf, 1mb)

Berekening CO2- uitstoot en brandstofverbruik

Wijzigt u een voertuig uit de categorie M1, klasse 1 met een datum eerste toelating vanaf 1 september 2018 of uit de categorie M2, klasse II of II met een datum eerste toelating van 1 september 2019? Dan is er een herberekening van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik nodig (hiervoor kunt u een rekentool van de fabrikant krijgen). Deze verplichting komt voort uit de nieuwe testprocedure WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure).

Uitzondering

Voor voertuigen die op voorraad staan en nog zijn goedgekeurd volgens de oude testmethode geldt de restantvoorraadregeling.

Kentekenbewijs laten aanpassen

Zo wijzigt u een in Nederland geregistreerd voertuig naar lijkwagen:
 1. U vult online het formulier in waarmee u een individuele goedkeuring aanvraagt.
 2. Een RDW medewerker neemt contact met u op en maakt een afspraak voor een keuring aan huis of op het RDW Testcentrum in Lelystad.
 3. U zorgt op de dag van de afspraak dat het voertuig en de benodigde documenten aanwezig zijn. Moet u een herberekening CO2 meenemen, en u doet dit niet dan stelt de RDW de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik vast op basis van Wijze van Keuren. Hierdoor kunnen de waarden hoger uitvallen.
 4. De technische medewerker beoordeelt of de lijkwagen aan de eisen voldoet.
 5. Na goedkeuring van het voertuig stuurt de RDW u binnen 5 werkdagen het kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd) met de juiste gegevens per post. Als u voor het eerst een kentekencard krijgt, dan ontvangt u ook een brief met een volledige tenaamstellingscode. Dit is een code die u nodig heeft bij bijvoorbeeld verkoop van het voertuig. De code bestaat uit
  9 cijfers. Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van het kentekenbewijs te bewaren.

Documenten die u moet meenemen

 • Het kentekenbewijs.
 • Een geldig legitimatiebewijs  
 • Een indelingstekening van het voertuig. Deze tekening moet een bovenaanzicht en een rechterzijaanzicht van de stoelen en banken etc. weergeven.
 • Tekeningen of documentatie van alle aanpassingen (eventueel met foto’s).
 • Een herberekening van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik als dit van toepassing is.

Kosten

U kunt voorafgaand aan de keuring een prijsindicatie opvragen bij de afdeling Testen Nationaal . Na de keuring ontvangt u een rekening van de RDW.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed