Toelatingskeuring quad

Wat kunt u doen?

Toelatingskeuring van een niet eerder in Europa geregistreerde quad of van een zelfbouwvoertuig

Als u een quad heeft gekocht in een land buiten de lidstaten van de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandels Associatie (EVA) of u heeft zelf een quad gebouwd en u wilt daarmee gaan rijden in Nederland, dan moet u een Nederlands kenteken aanvragen. De RDW moet de quad goedkeuren om te mogen rijden op de Nederlandse weg. Heeft uw quad een Europese typegoedkeuring of heeft uw quad een datum eerste toelating van vóór 1 januari 2006, dan geldt voor u de informatie in het artikel Nederlands kenteken aanvragen voor voertuig uit de EU U kunt bij de fabrikant navragen of uw quad een Europese typegoedkeuring heeft.

Identiteit bij zelfbouw

Als onderdeel van de toelatingskeuring van een zelfbouwvoertuig moet de RDW eerst de identiteit vaststellen. Voordat u begint aan de opbouw van een zelfbouwvoertuig moet u de hoofdonderdelen laten identificeren en een VIN laten inslaan door de RDW. Hiervoor kunt u terecht bij de volgende keuringslocaties van de RDW:

 • Venlo
 • Roosendaal
 • Waddinxveen
 • Zwolle

Dit identificatieproces bestaat uit twee stappen:

 1. U vult het aanvraagformulier 'Aanvraag vaststellen VIN'  in om een vooronderzoek te starten. Bij gebruikte onderdelen duurt het ongeveer vier weken om de identiteit van het onderdeel vast te stellen.
 2. Een medewerker van het keuringsstation neem contact met u op om een afspraak te maken voor het vooronderzoek.

Eisen bij toelatingskeuring

In dit artikel gaat het om de voertuigcategorie quad. In hoofdstuk 1 van de Regeling voertuigen kunt u aan de hand van de definitie nalezen welke voertuigen onder deze categorie vallen. Heeft uw quad een datum eerste toelating van na 31 december 2005, dan toetst de RDW op:

*) vanaf 1 januari 2016 mag op verzoek van de aanvrager het voertuig ook worden getoetst aan deze set van eisen en wijze van keuren.

Als uw quad een datum eerste toelating van voor 1 januari 2006 heeft, dan toetst de RDW aan de permanente eisen.

Rijden met de quad naar de keuringslocatie

Als u in Nederland met de quad naar de RDW wilt rijden, vraag dan van te voren een eendagskenteken voor die dag aan. Zonder kenteken mag de quad in Nederland niet op de openbare weg rijden. Voor het rijden met de quad vanuit het buitenland naar Nederland, geeft de RDW geen kenteken af. Neemt u hiervoor contact op met de buitenlandse instanties.

Toelatingskeuring aanvragen

Zo vraagt u een toelatingskeuring aan:

 1. U deze link opent in een nieuw venster vult online het formulier in waarmee u een individuele goedkeuring aanvraagt.
 2. Een RDW medewerker neemt na beoordeling, van de aanvraag en de documenten, contact met u op voor een keuring aan huis op of het   
 3. U gaat op de dag van de afspraak met de quad naar het Testcentrum en neemt indien van toepassing het volledige buitenlandse kentekenbewijs en uw legitimatiebewijs mee. Heeft u aanvullende documenten bij uw zelfbouwvoertuig, neem deze dan ook mee.
 4. De technische medewerker beoordeelt of uw quad aan de betreffende eisen voldoet.
 5. Als aan de eisen is voldaan, doet u aangifte van de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM). Hoe en waar u dit kunt doen, leest u op de website van de Belastingdienst. Hier kunt u de hoogte van de BPM berekenen. .
 6. Als alles akkoord is, stuurt de RDW u binnen 5 werkdagen het kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard) met de juiste gegevens per post. U ontvangt ook een brief met een tenaamstellingscode. Dit is een code die u nodig heeft bij bijvoorbeeld verkoop van de quad. De code bestaat uit 9 cijfers. Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van het kentekenbewijs te bewaren.
 7. Als u het kentekenbewijs van de RDW heeft ontvangen, moet u een kentekenplaat laten maken bij een erkende kentekenplaatfabrikant  en het voertuig verzekeren voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). U vindt een erkende kentekenplaatfabrikant met de RDW-locatiewijzer. Van de Belastingdienst ontvangt u automatisch een rekening voor de motorrijtuigenbelasting.

Documenten die u moet meenemen:

 • een origineel geldig legitimatiebewijs;
 • het complete originele buitenlandse kentekenbewijs indien van toepassing.

Kosten

De kosten voor een toelatingskeuring bestaan uit:

 • beoordelingskosten en keuringskosten op basis van bestede tijd en het geldende uurloon;
 • reiskosten (bij keuren aan huis);
 • kosten kentekenbewijs;
 • kosten voor eventueel gebruikte apparatuur;
 • bij een zelfbouwvoertuig: de kosten voor inslag van een voertuigidentificatienummer (VIN).

Voorafgaand aan de keuring kunt u een prijsindicatie opvragen bij de afdeling Testen Nationaal.