Vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)

Als u met uw voertuig gevaarlijke stoffen vervoert, moet uw transport aan strenge voorschriften voldoen. Mocht er iets mis gaan, dan kunnen die gevaarlijke stoffen een gevaar opleveren voor mens, dier en milieu. Voor de toelating en periodieke keuring van deze ADR-voertuigen die in Nederland geregistreerd zijn kunt u bij ons terecht. Wordt een ADR-voertuig gewijzigd of herstelt, dan is een nieuwe toelatingskeuring verplicht.

Keuringsplichtige ADR voertuigen

De volgende voertuigen moeten een ADR-keuring ondergaan:

 • Tankwagens met een inhoud van meer dan 1000 liter;
 • Voertuigen die tankcontainers vervoeren met een afzonderlijke inhoud van meer dan 3000 liter;
 • Voertuigen die stoffen van de ADR klasse 1 vervoeren (ontplofbare stoffen en voorwerpen);
 • Trekkers voor bovenstaande ADR-opleggers.

Het overige vervoer van gevaarlijke stoffen valt onder colli- en stukgoedvervoer. Deze voertuigen zijn niet ADR-keuringsplichtig. Aan het vervoer zelf zijn wel ADR-eisen gesteld, zoals een chauffeursdiploma, gevarenkaart, brandblusmiddelen e.d. Neem voor meer informatie contact op met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Aanvraag indienen voor ADR voertuig

Voor goedkeuring van een ADR voertuig moet u tekeningen en berekeningen indienen. Een specialist beoordeelt of het ontwerp van het voertuig voldoet aan het ADR. Dit geldt niet voor ADR –trekkers.

Zo vraagt u een goedkeuring aan:

 1. Neem contact op met de afdeling Testen Nationaal via ons zakelijk nummer. Wij verbinden u dan door naar een specialist.
 2. De specialist geeft aan welke documenten u moet overleggen.
 3. Hij beoordeelt de documenten en geeft aan of wij de keuring uit kunnen voeren. 
 4. In overleg met u maken wij een keuringsafspraak en kijken wij of het voertuig aan de ADR-eisen voldoet. Bij een tankwagen geldt dit ook voor de tank.
 5. Na goedkeuring van het voertuig ontvangt u binnen enkele dagen een (voorlopig) ADR-certificaat.
 6. Bij tankwagens en klasse 1 voertuigen ontvangt u van ons het ADR inspectie- en constructierapport.
 7. Na afloop van de keuring sturen wij u een factuur.

Voor wijziging aan een ADR tank moet u ook eerst een ontwerpbeoordeling aanvragen. Een periodieke keuring van de tank, een wijziging of herstel aan een ADR-tank vraagt u aan via: individuele goedkeuring aanvragen.

Toelatingskeuring ADR-trekkers en containerchassis

Voor voertuigen die tankcontainers vervoeren met gevaarlijke stoffen gelden per 1 januari 2021 andere eisen. Bij deze voertuigen moet u, als de datum eerste toelating na 31-12-2020 ligt, van het container-bevestigingsframe een tekening ter beoordeling naar ons sturen, samen met een sterkteberekening volgens de ADR eisen.

De toelatingskeuring voor ADR-trekkers en ADR-voertuigen voor het vervoer van tankcontainers vraagt u aan bij een van onze keuringsstations. U moet een ingevulde ADR-aanvraagkaart meenemen naar de keuring. Voor voertuigen voor het vervoer van tankcontainers moet u ook de door ons goedgekeurde tekening van het container-bevestigingsframe meenemen. ADR-aanvraagkaarten en ADR-procedures kunt u opvragen bij  [email protected]

ADR keuringen bij een RDW-keuringsstation

Voor deze keuringen kunt u bij onze keuringsstations terecht: 

 • Toelating van ADR trekkers en containerchassis (zie hierboven).
 • Jaarlijkse ADR-keuring van voertuigen.
 • Controle op ADR-voertuigen die zijn hersteld na chassisschade (bijv. na een ongeval).

Zo maakt u een afspraak:

 1. Ga naar 'Keuringsafspraak maken' om een afspraak te maken bij een van onze keuringsstations.
 2. U gaat op de dag van de afspraak met het voertuig naar het keuringsstation en neemt het kentekenbewijs, de ADR-reinigingsverklaring en het ADR-certificaat mee. U hoeft geen ADR-reinigingsverklaring mee te nemen voor nieuwe voertuigen of voor voertuigen die volgens het ADR-certificaat alleen gevaarlijke stoffen van Klasse I (EX/II en EX/III) mogen vervoeren. 
  Let op! Rijdt het voertuig op LNG? Zorg dan dat de brandstoftank voor tenminste 80% gevuld is. Alleen dan kunnen we de keuring veilig uitvoeren.
 3. De technische medewerker beoordeelt of het voertuig aan de eisen voldoet.
 4. Na goedkeuring ontvangt u een voorlopig ADR-certificaat of verlengen wij uw ADR-certificaat.

Als u het ADR-certificaat kwijt bent of als u de nieuwe voertuigeigenaar bent, kunt u zonder afspraak langskomen bij onze keuringsstations.

Periodieke keuring van de ADR tank

Een ADR-tank moet meestal om de drie jaar periodiek worden gekeurd. Deze periodieke keuring van de tank kunt u aanvragen via: individuele goedkeuring aanvragen. Dit geldt ook voor keuring na een wijziging of herstel aan een ADR-tank.

Regelgeving ADR

De voorschriften die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, vindt u terug in de Wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen 'Overzicht specifieke (technische) voorschriften'.

De technische voorschriften vindt u onder het kopje 'Meer informatie' Rijksoverheid: overzicht specifieke (technische) voorschriften.

Kosten

Voor de keuringen hebben wij standaard tarieven. Deze moet u bij het keuringsstation betalen.

Voor een ADR ontwerpbeoordeling of een ADR-keuring door onze afdeling Testen Nationaal rekenen wij met een uurtarief. Van deze keuring ontvangt u later een factuur . Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn? Dan kunt u deze opvragen bij de afdeling Testen Nationaal. Testen Nationaal.

Downloads