Slopen of voor onderdelen gebruiken; online aanvraag

Als u uw bedrijfsauto met een gewicht boven 3.500 kg met een Nederlands kenteken zelf sloopt of laat slopen bij een niet erkend demontagebedrijf, moet u er zelf voor zorgen dat de registratie bij de RDW wordt beëindigd. Zo zorgt u ervoor dat het voertuig niet meer op uw naam staat. Na beëindiging van de registratie stoppen ook uw voertuigverplichtingen

Registratie beëindigen

U kunt beëindiging registratie van uw bedrijfsauto > 3.500 kg in het RDW-kentekenregister aanvragen, als het voertuig daadwerkelijk is gesloopt.

Beëindiging registratie aanvragen

Zo vraagt u online de beëindiging van de registratie aan:
  1. Vul het formulier 'Melding sloop of demontage voertuig' volledig in. De benodigde documenten (zoals aangegeven op het formulier) kunt u bijvoegen. Denk vooral ook aan de bewijsstukken waaruit blijkt dat het voertuig is gesloopt of uitgebrand. Lees hier hoe u een document kunt toevoegen aan het formulier 
  2. Klik op ‘Verzenden’.
  3. De RDW beoordeelt uw aanvraag binnen 5 werkdagen. De registratie in het kentekenregister eindigt op de datum dat de RDW uw verzoek afhandelt. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.
  4. Na ontvangst van de bevestigingsbrief moet u zelf de verzekering stopzetten. Zolang de registratie niet is beëindigd moet de WA-verzekering actueel zijn. U loopt anders het risico op een boete.
  5. U moet om misbruik te voorkomen de kentekenplaten (laten) vernietigen.

Schriftelijke aanvraag of uw situatie wijkt af van bovenstaande

Wilt u uw verzoek schriftelijk indienen of is er op u een andere situatie van toepassing, neem dan contact op met de Klantenservice van de RDW.