Handelaarsregistratiebewijs

Heeft u een bedrijf en handelt u in en/of voert u onderhoud of reparaties uit aan (snelle) motorboten? Dan is het mogelijk om bij de RDW een handelaarsregistratiebewijs (YY-teken) aan te vragen. Het voeren van een registratieteken is nodig op het water als u een proefvaart maakt.

Wat kunt u doen?

Voorwaarden voor aanvraag

  • Uw bedrijf staat ingeschreven in het handelsregister Kamer van Koophandel (KvK)
  • Uit de bedrijfsomschrijving in het handelsregister KvK blijkt dat u bedrijfsmatig vaartuigen inkoopt met het doel deze te verkopen en/of vaartuigen herstelt of bewerkt.

Handelaarsregistratiebewijs online aanvragen

Zo vraagt u een handelaarsregistratiebewijs aan:

  1. Vul het formulier Aanvraag handelaarsregistratiebewijs volledig in.
  2. Voeg als bijlage toe: - uittreksel Kamer van Koophandel
                                         - kopie legitimatiebewijs van tekenbevoegde
  3. Klink op verzenden.
  4. U maakt per bank de kosten over op rekeningnummer NL76ABNA0477263054 t.a.v. de RDW in Veendam, onder vermelding van uw bedrijfsnaam en ‘handelaarsregistratiebewijs’.
  5. De RDW verstuurt het handelaarsregistratiebewijs binnen vijf werkdagen na goedkeuring van de aanvraag.

Handelaarsregistratiebewijs per post aanvragen

Wilt of kunt u de aanvraag niet via het formulier doen? Dan mag de aanvraag ook per post. U kunt een ondertekende aanvraag met benodigde documenten (zie hieronder) sturen naar:

RDW, unit APR
Postbus 30.000
9640 RA Veendam.

Benodigde documenten bij uw aanvraag:

U maakt per bank de kosten over op rekeningnummer NL76ABNA0477263054 ten name van de RDW in Veendam, onder vermelding van uw bedrijfsnaam en ‘handelaarsregistratiebewijs’.

Kosten

Omschrijving Kosten
Vaartuig voor het eerst registreren €55,90

Handelaarsregistratiebewijs beëindigen

Maakt u geen gebruik meer van het registratiebewijs en wilt u het beëindigen? Dan kunt u een verzoek sturen naar de RDW. Het adres is:

RDW, unit APR
Postbus 30000
9640 RA Veendam

Vergeet niet het originele registratiebewijs mee te sturen.

Handelaarsregistratiebewijs vermist

Als u uw registratiebewijs kwijt bent, moet u een vervangend bewijs aanvragen. Wilt u een vervangend registratiebewijs aanvragen, neem dan contact op met RDW Klantenservice. Zij sturen u een aanvraagformulier toe.