Welk uittreksel is toegestaan

 • Digitaal uittreksel
  Dit digitaal gewaarmerkte uittreksel is voorzien van een digitale ondertekening. Let op: het digitale uittreksel verliest zijn waarde wanneer u deze uitprint. Het waarmerk is dan niet zichtbaar en de ondertekening is niet te controleren. Doet u de aanvraag schriftelijk? Stuur dan een papieren uittreksel mee.
 • (kopie) Papieren uittreksel
  Een papieren uittreksel van de Kamer van Koophandel is te herkennen aan het waarmerk op de laatste pagina.

Aan welke voorwaarden moet het uittreksel voldoen

 • Het bedrijfsadres is gelijk aan het adres dat op het aanvraagformulier is ingevuld.
 • Uit de bedrijfsomschrijving blijkt dat u:
   - bedrijfsmatig vaartuigen inkoopt met het doel deze te verkopen en/of
   - vaartuigen herstelt of bewerkt.

Waar verkrijgbaar?

U kunt het uittreksel aanvragen bij de deze link opent in een nieuw vensterKamer van Koophandel.

Geldigheid

Het uittreksel van de Kamer van Koophandel mag niet ouder zijn dan één jaar.