Voorwaarden uittreksel Kamer van Koophandel

Als u een handelaarsregistratiebewijs aanvraagt, moet u met uw aanvraag een uittreksel van de Kamer van Koophandel meesturen. In dit artikel leest u welke uittreksels wij accepteren en waar het aan moet voldoen.

Welk uittreksel is toegestaan

 • Digitaal uittreksel
  Dit digitaal gewaarmerkte uittreksel is voorzien van een digitale ondertekening. Let op: het digitale uittreksel verliest zijn waarde wanneer u deze uitprint. Het waarmerk is dan niet zichtbaar en de ondertekening is niet te controleren. Doet u de aanvraag schriftelijk? Stuur dan een papieren uittreksel mee.
 • (kopie) Papieren uittreksel
  Een papieren uittreksel van de Kamer van Koophandel is te herkennen aan het waarmerk op de laatste pagina.

Aan welke voorwaarden moet het uittreksel voldoen

 • Het bedrijfsadres is gelijk aan het adres dat op het aanvraagformulier is ingevuld.
 • Uit de bedrijfsomschrijving blijkt dat u:
   - bedrijfsmatig vaartuigen inkoopt met het doel deze te verkopen en/of
   - vaartuigen herstelt of bewerkt.

Waar verkrijgbaar?

U kunt het uittreksel aanvragen bij de deze link opent in een nieuw venster Kamer van Koophandel.

Geldigheid

Het uittreksel van de Kamer van Koophandel mag niet ouder zijn dan één jaar.