Voorwaarden uittreksel Kamer van Koophandel

Als u een handelaarsregistratiebewijs aanvraagt, moet u met uw aanvraag een uittreksel van de Kamer van Koophandel meesturen. In dit artikel leest u welke uittreksels wij accepteren en waar het aan moet voldoen.

Welk uittreksel is toegestaan

 • Digitaal uittreksel
  Dit digitaal gewaarmerkte uittreksel is voorzien van een digitale ondertekening. Let op: het digitale uittreksel verliest zijn waarde wanneer u deze uitprint. Het waarmerk is dan niet zichtbaar en de ondertekening is niet te controleren. Doet u de aanvraag schriftelijk? Stuur dan een papieren uittreksel mee.
 • (kopie) Papieren uittreksel
  Een papieren uittreksel van de Kamer van Koophandel is te herkennen aan het waarmerk op de laatste pagina.

Aan welke voorwaarden moet het uittreksel voldoen

 • Het bedrijfsadres is gelijk aan het adres dat op het aanvraagformulier is ingevuld.
 • Uit de bedrijfsomschrijving blijkt dat u:
   - bedrijfsmatig vaartuigen inkoopt met het doel deze te verkopen en/of
   - vaartuigen herstelt of bewerkt.

Waar verkrijgbaar?

U kunt het uittreksel aanvragen bij de Kamer van Koophandel.

Geldigheid

Het uittreksel van de Kamer van Koophandel mag niet ouder zijn dan één jaar.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed