Verplichte herkwalificatie van gasinstallaties

Als u een voertuig (bedrijfsvoertuig, personenauto) heeft met een Compressed Natural Gas (CNG), Liquefied Natural Gas (LNG) of waterstof installatie moet deze installatie regelmatig worden gekwalificeerd. Voorheen werden tanks geïnspecteerd tijdens de APK-keuring maar ondergingen deze installaties geen aparte herkeuring.

De RDW controleert bij de periodieke keuring van bussen wel of de voorgeschreven herkwalificatie van de CNG- of LNG-tank(s) is (zijn) uitgevoerd.

APK-keuring

Tijdens de APK wordt alleen nog gecontroleerd of:

  • de tank permanent en deugdelijk is aangebracht;
  • de gasinstallatie geen lekkage vertoont;
  • de tank geen deuken of beschadigingen vertoont;
  • er geen andere gebruikers op zijn aangesloten en
  • of de leidingen en slangen geen knikken of beschadigingen hebben.

Herkwalificeren - Wanneer

De RDW maakt u erop attent dat u elke cilinder van het voertuig om de 48 maanden na de datum van ingebruikname moet laten inspecteren. U bent er zelf voor verantwoordelijk om deze datum in de gaten te houden. Voor meer informatie over de periode van herkwalificatie en de aard van de herkwalificatie kunt u contact opnemen met de fabrikant van de cilinders.
Wanneer een tank bijvoorbeeld bij een botsing betrokken is geweest of aan brand is blootgesteld moet u ook een herkwalificatie laten doen. Beschadigde tanks worden uit het verkeer genomen en moeten terug naar fabrikant. U kunt bij de fabrikant informeren naar de eisen en regels

Herkwalificeren - Waar

Organisaties die voldoen aan de eisen van EN 17025 voor de ECE R110 mogen volgens de RDW inspecties uitvoeren. Kiwa Nederland B.V. beschikt hierover en beoordeelt en benoemt externe inspecteurs en werkplaatsen.
Op www.tankinspecties.nl vindt u een overzicht met bedrijven en organisaties die de inspecties kunnen uitvoeren. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met één van de bedrijven.

Meer informatie

Meer informatie over de herkwalificatie (Reglement nr.110 van de Economische Commissie)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed