Verplichtingen die horen bij het hebben van een voertuig

Als u een voertuig op uw naam heeft staan, dan hoort daar een aantal verplichtingen bij waaraan u moet voldoen.

De verplichtingen zijn:

  • Het voertuig moet vanaf het moment dat het op uw naam staat, WA verzekerd zijn (volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)).
  • Het voertuig moet APK goedgekeurd (Algemene Periodieke Keuring). Dit geldt niet voor motoren, brommers en aanhangers/caravans tot en met 3500 kg.
  • U moet motorrijtuigenbelasting betalen.
  • U moet de juiste kentekenplaten op het voertuig hebben.

Verzekering

De WA-verzekering kunt u afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Dit moet wel een verzekeringsmaatschappij zijn die in het verzekeringsregister van de RDW kan registreren. Dit betekent meestal dat het een Nederlandse maatschappij moet zijn.

APK

Een APK-plichtige bedrijfsauto of personenauto moet APK goedgekeurd zijn. Dat geldt ook voor een aanhanger/caravan zwaarder dan 3500 kg. Let hierop als u een gebruikt voertuig aanschaft. Vanaf de datum dat het kenteken op uw naam staat bent u hier als geregistreerde eigenaar verantwoordelijk voor. Meer informatie over de APK.

Motorrijtuigenbelasting

Als u een kentekenbewijs op uw naam laat zetten, doet u daarmee tegelijk aangifte voor de motorrijtuigenbelasting. De Belastingdienst stuurt u automatisch een rekening voor de motorrijtuigenbelasting.

Oldtimers en de voertuigverplichtingen

Voor oldtimers kunt u in sommige gevallen een vrijstelling aanvragen voor de motorrijtuigenbelasting. Als u deze heeft gekregen, dan moet u er wel rekening mee houden dat u nog wel steeds aansprakelijk bent voor de andere voertuigverplichtingen (WA-verzekering en APK). Meer informatie over de vrijstelling motorrijtuigenbelasting.

Boetes na controle van gegevens

De RDW controleert het verzekeringsregister en het keuringsregister. Zo kan de RDW direct zien of een voertuig is verzekerd en (indien van toepassing) APK-goedgekeurd.
Heeft u uw voertuig niet verzekerd, dan kan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden u een boete toesturen. Is het voertuig (indien van toepassing) niet APK-goedgekeurd, dan volgt daarvoor ook een boete. De hoogte van het bedrag van de boete kunt u hier vinden. Ook de Belastingdienst controleert op deze manier of u voor het voertuig de motorrijtuigenbelasting heeft betaald.  

Stopzetten voertuigverplichtingen

U kunt de verplichtingen die horen bij het in bezit hebben van een voertuig tijdelijk stopzetten door het voertuig te schorsen, zoals dat heet. Ga voor meer informatie naar Een auto van de zaak, schorsen,verlengen of beëindigen .

 

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed