Particulier of rechtspersoon machtigt een RDW-erkend bedrijf

  • Een particulier kan een RDW-erkend bedrijf machtigen. Hiervoor moet u beschikken over een geldig Nederlands legitimatiebewijs.
  • Een rechtspersoon kan een RDW-erkend bedrijf machtigen. De tekenbevoegde van het bedrijf moet een (kopie van een) geldig Nederlands legitimatiebewijs en (een kopie van) het uittreksel van de Kamer van Koophandel kunnen tonen.
Erkend bedrijf: gebruik voor deze beide mogelijkheden een digitaal machtigingsformulier. Voor meer informatie ga naarDigitaal machtigen . 

Rechtspersoon machtigt particulier

  • Een rechtspersoon kan een particulier machtigen. Dit is toegestaan met een geldig paspoort uit andere landen dan Nederland of een geldig rijbewijs of een geldige identiteitskaart van de EU of EER landen.

Gebruik hiervoor een eenmalige machtigingsformulier. Voor meer informatie ga naar Eenmalig machtigen

Let op: Een particulier kan geen andere particulier of een rechtspersoon machtigen.