Exceptioneel transport

Als uw transport groter of zwaarder is dan de wet toestaat kunnen wij hiervoor ontheffing geven. Dit doen we namens het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. Zo zorgen we samen voor veiligheid op de weg en doorstroming van het verkeer.

Aanvragen ontheffing

Zorgen voor een veilige rit

Uw klantgegevens en voertuigen

Voor wegbeheerders