Aanvragen incidentele ontheffing

Wij geven ‘incidentele' ontheffing af voor een transport van uitzonderlijke afmetingen voor een bepaalde route in Nederland. U krijgt de ontheffing voor 4 weken. Onder voorwaarden kunt u ontheffing aanvragen voor 6, 8, 10 of 12 weken.
 • Check de voorwaarden

  • Uw lading is ondeelbaar en u kunt uw lading niet vervoeren binnen de wettelijke maten (pdf, 875kb). Uw transport is daardoor te groot of te zwaar.
  • De ontheffing geldt voor ‘1 combinatie van bepaalde afmetingen’. U kunt maximaal 4 trekkende voertuigen en 4 getrokken voertuigen onder 1 ontheffing laten vallen. Zorg dan wel dat de combinatie van voertuigen de afmetingen heeft van de ontheffing. U betaalt per ontheffing.
  • Is uw voertuigcombinatie maximaal 4,50 m breed, 4,50 m hoog en 60 m lang? Dan kunt u ook ontheffing aanvragen voor 6, 8, 10 of 12 weken.
  • Is uw transport hoger dan 4,40 meter? Dan is een uitgebreid route-onderzoek verplicht bij uw aanvraag.
  • Heeft u extra begeleiders nodig naast wat u wettelijk verplicht bent? Dat kan alleen met onze toestemming. Geef dit aan bij uw aanvraag. Dan nemen wij extra begeleiders op in uw ontheffing.
  • U kunt maximaal 2 aansluitende beladen en 3 onbeladen routes opgeven (alleen voor ontheffing van 6, 8, 10 of 12 weken).

  Wat u verder nodig heeft

 • Bij elke incidentele ontheffing is een route-onderzoek belangrijk. Voor transport hoger dan 4,40 m is een route-onderzoek verplicht bij uw aanvraag.

  Hoe u route-onderzoek doet

  1. Omschrijf uw route
  2. Geef aan waar in de route u welke knelpunten verwacht: conflicterende borden, een rotonde of scherpe bocht, een brug, een viaduct of hoogspanningskabel.
  3. Geef een visuele weergave van de route en foto’s van knelpunten.
  4. Geef aan hoe u elk knelpunt oplost. Bijvoorbeeld passeren met een lagere snelheid of voertuig laten zakken.
  5. Geef aan hoeveel begeleiders nodig zijn.
  6. Bereken hoeveel minuten uw verrichting het overige verkeer hindert.
  7. Geef aan of u al contact gehad heeft met wegbeheerders en met wie.
  8. Voeg deze informatie toe aan uw ontheffingsaanvraag.

 • Heeft u het Crosweb-certificaat ontvangen? Vanuit de Digitale Wegenkaart Ontheffingen (DWO) kunt u met het certificaat uw aanvraag doen voor een aansluitende route.

  Voordelen online aanvraag via DWO

  • U kunt uw routevoorstel maken en eenvoudig bijvoegen. Zo ontstaat minder onduidelijkheid over de route en ontvangt u uw ontheffing veel sneller.
  • U kunt de status van uw aanvraag bekijken én uw eerdere aanvragen.

  Zo werkt het

  1. Maak uw routevoorstel met de Digitale Wegenkaart Ontheffingen (open hier het tabblad 'Route voorstellen').
   • Vermeld in de geplande route het huisnummer van zowel de los- als de laadlocatie.
   • Gebruik via-punten om uw route nauwkeurig te plannen.
   • Zet een via-punt niet in als extra losadres.
   • Handleiding nodig? Zie RDW-handleiding DWO. (pdf, 1mb)
  2. Kies in de Digitale Wegenkaart 'opslaan en afronden' om uw route op te slaan.
  3. Kies in de Digitale Wegenkaart 'ontheffing aanvragen' om direct voor uw opgeslagen route ontheffing aan te vragen via Crosweb. Voeg toe:
   • Tekening van uw voertuigcombinatie, inclusief lading. Gebruik hiervoor formulier tekening lading (pdf, 80kb).
   • Kenteken (bij Nederlands voertuig)
   • VIN (bij buitenlands voertuig)
   • SERT-nummer (bij modulair voertuig)
   • Geef aan of u extra begeleiders nodig heeft.
  4. Vraagt u ontheffing aan voor een route waarover de RDW kan beslissen? Dan kunnen wij binnen 2 dagen een besluit nemen over uw aanvraag.
  5. Vraagt u ontheffing aan voor een route waarover wij niet mogen beslissen? Dan vragen wij de wegbeheerders om te adviseren over hun deel van de weg. Dat kost tijd. Wij verzamelen alle adviezen en nemen een besluit. 95% van de ontheffingen geven wij binnen 14 dagen af. 
  6. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan sturen wij een e-mail met de ontheffing. Soms duurt ons besluit langer dan 14 dagen. Bijvoorbeeld in deze gevallen:
   • Grotere afmetingen of meer massa
   • Wegbeheerder stelt aanvullende eisen
   • U doet een aanvraag voor meer deelroutes
  7. Met de ontheffing ontvangt u een (voor)rekening. Aan het eind van de maand ontvangt u een verzamelrekening voor al uw aanvragen.
  8. U heeft nu een ontheffing voor exceptioneel transport voor 1 route. Daar horen verplichtingen bij. Lees: 'Voordat u gaat rijden'.
  U kunt ook rechtstreeks via Crosweb ontheffing aanvragen, zónder de Digitale Wegenkaart Ontheffingen. Dan voegt u ook geen routevoorstel toe via onze wegenkaart. Uw aanvraag kost ons dan meer tijd.
 • U kunt gemakkelijk via de Digitale Wegenkaart ontheffingen een ontheffing regelen. Het kan ook via een formulier, maar dat heeft nadelen. 

  Nadelen via formulier aanvragen

  • U kunt geen routevoorstel toevoegen via onze wegenkaart.
  • Er ontstaan sneller fouten en onduidelijkheden.
  • Het duurt daardoor veel langer voordat u uw ontheffing krijgt.
  • Geschiedenis of status van uw aanvraag kunt u niet zelf inzien.

  Zo werkt het 

  1. Download de volgende formulieren:
  2. Stuur het aanvraagformulier naar [email protected] en geef aan of u extra begeleiders nodig heeft.
  3. Vraagt u ontheffing aan voor een route waarover andere wegbeheerders beslissen? Dan vragen wij de wegbeheerders om te adviseren over hun deel van de weg. Dat kost tijd. Wij verzamelen alle adviezen en nemen een besluit. 95% van de ontheffingen geven wij binnen 14 dagen af. 
  4. Wij sturen u een e-mail met ons besluit. Soms duurt ons besluit langer dan 14 dagen. Bijvoorbeeld in deze gevallen:
   • grotere afmetingen of meer massa
   • wegbeheerder stelt aanvullende eisen
   • u doet een aanvraag voor meer routes
  5. Met ons besluit ontvangt u een (voor)rekening. Aan het eind van de maand ontvangt u een verzamelrekening voor al uw aanvragen.
  6. U heeft nu een ontheffing voor exceptioneel transport voor een route. Daar horen verplichtingen bij. Lees: 'Voordat u gaat rijden'.
 • U heeft een incidentele ontheffing voor exceptioneel transport voor een route. Lees uw ontheffing goed door en houd u aan uw verplichtingen:

  • U mag niet van deze route afwijken.
  • Bekijk vooraf, in de praktijk, of u de route echt kunt rijden.
  • Transport breder dan 3,50 meter? Check maximaal 24 uur voor u gaat rijden of er op uw route beperkingen zijn door wegwerkzaamheden, festiviteiten of controles. Gebruik hiervoor de Digitale Wegenkaart Ontheffingen en kies voor ´route afstemmen´.
  • Wij nemen verplichtingen op in uw ontheffing. Zoals het melden van uw rit bij de wegbeheerder.
 • Zorg dat niets in de weg staat

  Check voordat u gaat rijden media en websites van wegbeheerders voor nieuws over mogelijke beperkingen op uw route, zoals de website van Rijkswaterstaat vanAnaarBeter.nl. Blijkt hieruit dat u geen vrije doorgang heeft? Plan uw transport op een ander tijdstip of een andere dag binnen de geldigheid van uw ontheffing. 

  Tóch hinder tijdens de rit

  Zijn er tijdens uw rit tóch hindernissen die u niet had verwacht? Vraag Verkeerscentrum Nederland om te overleggen: +31(0) 88 79 53 50.

 • Omschrijving Kosten
  Ontheffing 1 route €93,00
  Extra beladen route €56,00
  Extra onbeladen route €0,00
  Extra 2 weken geldigheid €56,00
  Afdracht per wegbeheerder €16,00
  Ontheffing op verzoek van de politie €306,00
  Afwijzing van de ontheffingsaanvraag €16,00
  Annuleren van de ontheffingsaanvraag €16,00
  Behandeltarief bij buiten behandeling plaatsen of onvoldoende reactie op verzoek om aanvullende informatie €93,00
 • Wilt u uw aanvraag aanpassen? Bijvoorbeeld de route of het voertuig? Of wilt u uw aanvraag annuleren? Klik op 'Ontheffing aanpassen of annuleren'. U ontvangt een bevestiging via e-mail.

  Wilt u transportmaten aanpassen? Dat is niet mogelijk. Annuleer dan de aanvraag en dien een nieuwe in.

  Kosten

  Aan het aanpassen of annuleren van uw aanvraag zijn kosten verbonden. U betaalt deze kosten via de maandelijkse verzamelnota.

Heeft deze informatie u geholpen?