Aanvragen jaarontheffing

Wij geven ‘jaarontheffingen’ af voor exceptioneel transport. Een jaarontheffing is 1 jaar geldig, op de wegen in Nederland die wij daarvoor aanwijzen. Na 1 jaar moet u de ontheffing opnieuw aanvragen.
 • Check de maten en voorwaarden

  • Uw lading is ondeelbaar en u kunt uw lading niet vervoeren binnen de wettelijke maten (pdf, 875kb). Uw transport is daardoor te groot of te zwaar, óf
  • U heeft een trekkend of getrokken voertuig met ‘buitenwettelijke maten’.
  • Uw transport valt binnen de volgende maten:
   • Lengte ≤ 27,50 m
   • Breedte ≤ 3,50 m
   • Hoogte ≤ 4,25 m
   • Massa ≤ 100.000 kg
   • Aslasten ≤ 10.000 kg voor normale assen
   • Aslasten ≤ 12.000 kg voor pendelassen

    Is uw transport groter of zwaarder? Vraag dan incidentele ontheffing aan.
  • Wij geven alleen jaarontheffing voor de wegen die groen kleuren in de Digitale Wegenkaart Ontheffingen. Kleurt uw route niet groen? Vraag dan een incidentele ontheffing aan.
  • Wij geven onderstaande typen jaarontheffing af, onze ‘producten’:
   • Ondeelbare lading (trekker + oplegger of vrachtwagen + aanhanger)
   • Getrokken werktuig (aanhanger of oplegger zonder lading) 
   • Zelfrijdend werktuig
   • Ballast of kraandelen achter kraan (aanhangwagen)
   • Ballast of kraandelen (oplegger)
   • Flatrack of open top laadstructuur (oplegger)
   • High cube container (trekker + oplegger)
   • Bedrijfsauto met hoge cabine (trekker + oplegger of vrachtwagen + aanhanger)
   • Zelfdragende lading (gestuurde dolly)
   • Kermisvoertuig (aanhanger of oplegger)
  • Wij geven het type ontheffing (‘product’) af voor 1 kenteken. De ontheffing geldt voor de specifieke voertuigcombinatie die u maakt met dat kenteken. U betaalt per kenteken. 

  Tip

  U kunt 1 ontheffing soms voor andere combinaties gebruiken. Heeft u bijvoorbeeld ontheffing voor ‘ondeelbare lading’ op het kenteken van 1 oplegger? Dan mag u ook met andere trekkende voertuigen de weg op zolang de maten van de combinatie gelijk zijn aan de maten die in de ontheffing staan.

  Let op

  Voor een ander type transport heeft u een ander type jaarontheffing nodig. U kunt bijvoorbeeld geen ‘high cube container’ of ‘flatrack structuur’ vervoeren met een ontheffing voor ‘ondeelbare lading’, ook al blijft u binnen de maten van de ontheffing. U vervoert dan een ‘gestandaardiseerde laadstructuur’. Dat is verkeerd gebruik van de jaarontheffing voor ondeelbare lading. Daarmee riskeert u een flinke boete. 

  Wat u nodig heeft

 • Heeft u het Crosweb-certificaat ontvangen? Via de RDW-applicatie Crosweb kunt u de jaarontheffing online aanvragen (hiervoor moet het certificaat geïnstalleerd zijn).

  Voordelen online aanvraag

  • U ontvangt uw ontheffing veel sneller, soms nog dezelfde dag.
  • U kunt de status van uw aanvraag bekijken én uw eerdere aanvragen.
  • U kunt in 1 aanvraag maximaal 20 ontheffingen aanvragen (voor 20 kentekens) per type ontheffing.

  Zo werkt het 

  1. U logt via de knop Ontheffing online aanvragen in met uw certificaat. Uw klantnummer verschijnt vanzelf.
  2. Kies het vervoer waarvoor u ontheffing vraagt (‘product’). Kies het voertuig. Voer in:
   • Kenteken (bij Nederlands voertuig)
   • VIN (bij buitenlands voertuig)
   • SERT-nummer (bij modulair voertuig, geen kenteken of VIN nodig)
  3. Als u alles correct heeft ingevoerd kunnen wij uw voertuiggegevens beoordelen. U ontvangt ons besluit vaak nog dezelfde dag per e-mail.
  4. Gelijk met de ontheffing krijgt u een (voor)rekening voor dat kenteken. Deze is alleen ter informatie. Aan het eind van de maand ontvangt u een verzamelrekening voor al uw aanvragen in die maand.
  5. U heeft nu een ontheffing voor exceptioneel transport. Daar horen verplichtingen bij. Lees: 'Voordat u gaat rijden'.
 • U kunt een ontheffing makkelijker online aanvragen. Het kan ook via een formulier, maar dat heeft nadelen.   

  Nadelen via formulier aanvragen

  • Het duurt langer voordat u uw ontheffing krijgt.
  • Geschiedenis of status van uw aanvraag kunt u niet zelf inzien.
  • U kunt in 1 aanvraag maximaal 8 ontheffingen aanvragen (voor 8 kentekens) per type ontheffing (‘product’).

  Zo werkt het 

  1. Download het formulier Jaarontheffing aanvragen (docx, 41kb). Gebruik de toelichting Jaarontheffing aanvragen (pdf, 759kb) bij het invullen van het formulier.
  2. Vul uw klantnummer in.
  3. Kies het vervoer waarvoor u ontheffing vraagt (‘product’). Kies het voertuig. Vul het kenteken of VIN in van het gekozen voertuig.
  4. Stuur het formulier naar [email protected].
  5. Als u alles goed heeft ingevoerd, beoordelen wij uw voertuiggegevens. U ontvangt ons besluit vaak binnen 2 dagen per mail.
  6. Gelijk met de ontheffing ontvangt u een (voor)rekening voor dat kenteken. Deze is alleen ter informatie. Aan het eind van de maand ontvangt u een verzamelrekening voor al uw aanvragen in die maand.
  7. U heeft nu een ontheffing voor exceptioneel transport. Daar horen verplichtingen bij. Lees: 'Voordat u gaat rijden'.
 • U heeft een jaarontheffing voor exceptioneel transport. Lees uw ontheffing goed door en houd u aan uw verplichtingen:

  • U mag alleen rijden op de wegen die groen kleuren op de Digitale Wegenkaart Ontheffingen. U ziet welke dit zijn als u uw maten invoert.
  • Let op: ziet u rode bolletjes op deze groengekleurde route? Dan kunt u deze route niet rijden. Zoek een andere route.
  • Bekijk vooraf, in de praktijk, of u de route echt kunt rijden.
  • Wij nemen verplichtingen op in uw ontheffing. Zoals het melden van uw rit bij de wegbeheerder/tunnelbeheerder.
 • Zorg dat niets in de weg staat

  Check voordat u gaat rijden media en websites van wegbeheerders voor nieuws over mogelijke beperkingen op uw route, zoals de website van Rijkswaterstaat vanAnaarBeter.nl. Blijkt hieruit dat u geen vrije doorgang heeft? Plan uw transport op een ander tijdstip of een andere dag binnen de geldigheid van uw ontheffing. 

  Tóch hinder tijdens de rit

  Zijn er tijdens uw rit tóch hindernissen die u niet had verwacht? Vraag Verkeerscentrum Nederland om te overleggen: +31(0) 88 79 53 50.

 • Omschrijving Kosten
  Jaarontheffing per kenteken, max 1 jaar geldig €155,00
 • Heeft u een jaarontheffing? En heeft uw transport de volgende kenmerken?

  • Transport tussen de 80.000 kg en 100.000 kg, én
  • De afstand tussen de voorste as van uw trekkende voertuig en de achterste as van het getrokken voertuig is kleiner of gelijk aan 22 meter.

  Dan gelden extra eisen voor uw transport op een aantal belangrijke bruggen en in een aantal viaducten in het havengebied Rotterdam.Afstand van hart eerste as tot hart laatste as van het transport. Afstand van hart eerste as tot hart laatste as van het transport. 

  Extra eisen

  • U zorgt voor 2 transportbegeleiders.
  • Deze begeleiders zorgen ervoor dat dat er geen ander verkeer is in dezelfde rijrichting op het viaduct.
  • Op viaductdelen met 3 of meer rijstroken gebruikt u de uiterste strook links en rechts niet, en rijdt u in het midden tussen de vangrails.

  Let op: de eisen gelden ook voor de opritten naar en vanaf de viaducten.

  Viaducten waarvoor extra eisen gelden
  Viaduct Aantal rijstroken Gebied
  Maasvlakteviaduct/ viaduct C2-bocht 2 Maasvlakte
  Fly-over Europaweg/Missouriweg 2 Maasvlakte
  Coloradoviaduct en aangelegen viaducten 2/6 Maasvlakte
  Pr. Maximaviaduct 2 Maasvlakte
  Reewegviaduct 4/5 Botlek
  Viaduct Oud Pernisseweg 2 Botlek/Pernis
  Viaduct Butaanweg 2 Botlek/Pernis
  Vondelingenviaduct 2 Botlek/Pernis
  Viaduct Hartelkruis 2 Botlek

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed