Incidentele LZV-ontheffing aanvragen

Wij kunnen in specifieke gevallen incidentele ontheffing verlenen voor een route buiten de vrijgegeven wegen. U kunt ook als opleider incidentele ontheffing LZV aanvragen. Of omdat u opgeleid wordt. In deze laatste 2 gevallen krijgt u ontheffing voor álle LZV-routes in de Digitale Wegenkaart Ontheffingen.
 • Wij kunnen incidenteel LZV ontheffing geven in onderstaande gevallen:

  • Voor LZV-transporteur in opleiding of opleidingsinstituut
  • Bij eenmalig LZV evenement of onderzoek naar geschiktheid van wegen voor LZV
  • Voor een omleiding vanwege een stremming op een LZV weg
  • Voor een LZV-aansluitroute naar een bedrijventerrein
  • Voor een LZV-aansluitroute naar uw vestigingsplaats (alleen als u voor 2007 al op deze locatie was gevestigd en de ruimtelijke vormgeving rond uw bedrijf ingrijpend is veranderd).

  Let op het volgende:

  • De geldigheid van de ontheffing hangt af van de reden van de ontheffing.
  • Vraagt u aan als opleider of omdat u opgeleid wordt? Dan heeft u geen basis LZV-ontheffing nodig. In alle andere gevallen heeft u ook een LZV-ontheffing nodig.
 • Reden voor ontheffing Geldigheid
  Deelnemer LZV opleiding of examen Maximaal 4 weken
  Gecertificeerd LZV opleider  Maximaal 1 jaar
  Transportevenement of praktijkonderzoek geschiktheid wegen  Maximaal 2 weken
  Stremmingsontheffing  Maximaal de duur van de stremming maar niet langer dan de verleende basisontheffing LZV
  Aansluitroute 1 jaar
  1. Vul het aanvraagformulier Incidentele ontheffing LZV (docx, 43kb) in. Voeg toe:
   • Uw routesuggestie
   • Maximaal 4 kentekens voor trekkende voertuigen, voor opleiders maximaal 1
   • Bij eerste aanvraag en buitenlands kenteken: kopie van het kentekenbewijs en kopie LZV-attest
   • Gaat het om een nieuwe aansluitroute op het LZV-netwerk? In dat geval gebruikt u het aanvraagformulier nieuwe LZV-route (docx, 41kb).
  2. Stuur het formulier naar [email protected].
  3. Vraagt u ontheffing aan voor een route waarover de RDW kan beslissen? Dan kunnen wij binnen 2 dagen ontheffing verlenen.
  4. Vraagt u ontheffing aan voor een route waarover andere wegbeheerders beslissen? Dan vragen wij de wegbeheerders om te adviseren over hun deel van de weg. Wij verzamelen alle adviezen en nemen een besluit. Dit duurt gemiddeld 14 dagen.
  5. Wij sturen u een e-mail met ons besluit. Soms duurt ons besluit langer dan 14 dagen. Bijvoorbeeld in deze gevallen:
   • Wegbeheerder stelt aanvullende eisen.
   • U doet een aanvraag voor meer routes.
  6. Met ons besluit ontvangt u een (voor)factuur. Aan het eind van de maand ontvangt u een verzamelfactuur voor al uw aanvragen.
  7. U heeft nu een ontheffing. Daar horen verplichtingen bij. Lees: Voordat u gaat rijden met uw ontheffing.
 • Omschrijving Kosten
  LZV-ontheffing per kenteken, max 1 jaar geldig €155,00
  Aansluitroute €25,00
  Incidentele ontheffing LZV (prijs per 4 kentekens) €128,00
  Opleidingsontheffing (prijs per kenteken) €128,00

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed