Aanvragen ontheffing voor specifiek doel of opleiding

De ‘ontheffing voor specifieke doeleinden’ vraagt u aan als u met exceptioneel transport langdurig en vaak gebruik maakt van een bepaalde route. De ‘ontheffing voor opleiding transportbegeleider’ vraagt u aan als u opleider bent en ontheffing nodig heeft. Beide ontheffingen zijn 1 jaar geldig.

Heeft u ontheffing nodig voor het opleiden voor LZV? Zie daarvoor Incidentele LZV-ontheffing aanvragen.

 • Voorwaarden ontheffing specifiek doel

  • Uw exceptionele transport vindt langdurig en vaak plaats op een bepaalde route. U stuurt documenten mee waaruit dit blijkt.
  • De lengte van de route is niet meer dan 15 kilometer.
  • De route is de veiligste en meest efficiënte route.
  • De ontheffing geldt voor 1 voertuigcombinatie van bepaalde afmetingen. U kunt maximaal 4 trekkende voertuigen en 4 getrokken voertuigen onder 1 ontheffing laten vallen. Zorg dan wel dat de combinatie van voertuigen de afmetingen heeft van de ontheffing. U betaalt per ontheffing.

  Voorwaarden ontheffing voor opleiding

  • U bent een rijschool of opleidingsbedrijf voor de opleiding ‘particulier transportbegeleider’.
  • De route waarvoor u ontheffing aanvraagt bestaat uit verkeerssituaties die nodig zijn voor opleiding en examinering. Op het aanvraagformulier geeft u een uitvoerige routebeschrijving waaruit dit blijkt.
  • De ontheffing geldt voor 1 voertuigcombinatie van bepaalde afmetingen. U kunt maximaal 4 trekkende voertuigen en 4 getrokken voertuigen onder 1 ontheffing laten vallen. Zo lang de combinatie de afmetingen heeft van de ontheffing. U betaalt per kenteken.
  • Er zijn geen beperkingen in lengte, breedte, hoogte en gewicht.

  Wat u nodig heeft

  1. Download het formulier Aanvraag voor ontheffing voor specifieke doeleinden (docx, 54kb) of het formulier Aanvraag ontheffing voor opleiding transportbegeleider (docx, 53kb).
  2. Vul het formulier volledig in.
  3. Stuur het formulier samen met de documenten die u moet meesturen naar  [email protected].
  4. Wij sturen u een e-mail met ons besluit. Soms duurt ons besluit langer dan 14 dagen. Bijvoorbeeld in deze gevallen:
   • Grotere afmetingen of meer massa.
   • Wegbeheerder stelt aanvullende eisen.
   • U doet een aanvraag voor meer routes.
  5. U ontvangt een afschrift van de ontheffing en een financiële bijlage.
  6. U heeft nu een ontheffing. Daar horen verplichtingen bij. Lees: Voordat u gaat rijden.
 • U heeft een incidentele ontheffing voor exceptioneel transport voor een route. Lees uw ontheffing goed door en houd u aan uw verplichtingen:

  • U mag niet van deze route afwijken.
  • Bekijk vooraf, in de praktijk, of u de route echt kunt rijden.
  • Transport breder dan 3,50 meter? Check maximaal 24 uur voor u gaat rijden of er op uw route beperkingen zijn door wegwerkzaamheden, festiviteiten of controles. Gebruik hiervoor de Digitale Wegenkaart Ontheffingen en kies voor ´route afstemmen´.
  • Wij nemen verplichtingen op in uw ontheffing. Zoals het melden van uw rit bij de wegbeheerder.
 • Omschrijving Kosten
  Ontheffing, 1 route, max 1 jaar geldig €128,00
  Extra beladen route €56,00
  Extra onbeladen route €0,00
  Afdracht per wegbeheerder €16,00

Heeft deze informatie u geholpen?