Registreren buitenlands voertuig

Wilt u voor een voertuig dat niet in Nederland geregistreerd staat een ontheffing aanvragen? Laat dan eerst het voertuig bij ons registreren. Dit doet u online.  
 • Uw voertuig heeft één voertuigidentificatienummer (VIN).

  Meerdere VIN-nummers?

  Bestaat uw voertuig uit meerdere onderdelen die een eigen VIN hebben? Online registratie is niet mogelijk. Vraag een SERT-document aan bij de fabrikant. Stuur een kopie naar ons toe via [email protected]. Wij registreren uw voertuig dan onder het SERT-nummer.  

 • Wilt u een voertuig registreren met meerdere VIN-nummers? Dat kan niet online. Kijk bij Wat u eerst moet weten.

  1. Registreer uw voertuig via de knop 'Registreren buitenlands voertuig'.
  2. Vul de gegevens in en voeg een kopie van het buitenlandse kentekenbewijs toe. 
  3. Staan niet alle gegevens die u heeft ingevuld op het kentekenbewijs? Voeg dan extra informatie toe. Bijvoorbeeld een Certificate Of Conformity (C.O.C.) of een document met aanvullende technische gegevens afgegeven door een officiële instantie. 
  4. Wij doen ons best om uw aanvraag binnen 5 werkdagen te beoordelen. Aanvraag goedgekeurd? U ontvangt een bevestiging per e-mail.
  5. U kunt nu een ontheffing aanvragen op basis van het VIN-nummer. 
  • De registratie is eenmalig. Wij gebruiken deze gegevens voor het afgeven van de ontheffing die u nu aanvraagt en ook voor aanvragen in de toekomst.
  • De documenten die u aanlevert, moeten in het Nederlands, Duits of Engels zijn. Heeft u documenten in een andere taal? Dan kunnen wij om een vertaling van een beëdigd vertaalbureau vragen.
  • Heeft u vragen of wilt u een uitgebreidere handleiding in het Nederlands, Duits of Engels? Neem dan contact met ons op.