Uw taken als wegbeheerder

Als wegbeheerder - rijk, provincie, waterschap of gemeente - bepaalt u over welke routes en voor welke transportmaten wij zelfstandig ontheffing kunnen geven. U geeft ons beslisruimte. Wij verwerken deze informatie in de Digitale Wegenkaart Ontheffingen. Zo kan iedereen die betrokken is zien waar welk transport kan rijden. Samen houden we deze informatie actueel. Aanvragen die buiten onze beslisruimte vallen, behandelt u.
 • Vaak blijkt dat er routes zijn in uw gebied die eigenlijk prima zonder uw persoonlijke aandacht kunnen. Dat scheelt werk. U kunt zich dan richten op de aanvragen die wél uw aandacht nodig hebben. Wij maken graag met u een zorgvuldige analyse van de beslisruimte in uw gebied. Wij doen dat op basis van de eerder door u afgegeven ontheffingen.

  Check onze beslisruimte in uw gebied

  1. Bekijk de beslisruimte die wij nu hebben in uw gebied. Open de Digitale Wegenkaart Ontheffingen.
  2. Ga naar 'beslisruimte raadplegen' en kies 'rijk', 'provincie' 'waterschap', 'gemeente' of ander soort gebied en zoek de naam van uw organisatie.
  3. Zoek uw gebied op. Loop de verschillende 'corridors' na: de kaart toont waar transport met bepaalde afmetingen nu binnen onze beslisruimte valt, dus akkoord is.
  4. Vrijwel altijd zijn er mogelijkheden om de beslisruimte te verbeteren. Neem contact op.
  5. Wij bellen zo snel mogelijk terug om de mogelijkheden te bespreken:
  • Vaak zijn er quick wins: 1 ontbrekende verbinding die nodeloos veel aanvragen veroorzaakt, een maximale doorrijhoogte op een vaak aangevraagde route die best iets hoger kan, of breder. Hiermee kunnen we soms al 50% van de aanvragen bij u verminderen.
  • Vaak is het goed om de beslisruimte in uw gehele wegennetwerk opnieuw te bekijken. Ook dat kan veel winst opleveren.

  Check onze gegevens over uw bruggen en viaducten

  1. Bekijk onze gegevens over uw bruggen en viaducten. Open de Digitale Wegenkaart Ontheffingen.
  2. Ga naar ‘beperkingen raadplegen’. Zoom in op uw gebied. Vink dan ‘kunstwerken’ aan. U ziet bijbehorende maten.
  3. Weten wij voldoende over uw bruggen en viaducten? Is wat er op de kaart staat actueel?
  4. U kunt ook bij ons een lijst opvragen met al uw kunstwerken en de bijbehorende maten. En de lijst gecorrigeerd terugsturen.

  Een zorgvuldig bepaalde beslisruimte zorgt voor meer veiligheid, betere doorstroming van het verkeer en voor het behoud van infrastructuur. En voor een goed gebruik van ieders tijd. Geeft u ons extra beslisruimte? Als u wilt houden we u op de hoogte van elke ontheffing die wij geven over uw wegen. U krijgt dan een ‘afschrift’ van elke ontheffing.

  Neem contact op met een van onze adviseurs.

  • Geef wegwerkzaamheden ruim, het liefst 4 maanden, van te voren aan ons door. Doe dit bij grootschalige werkzaamheden graag óók via de mail, niet alleen via een provider (zoals LTC, Melvin of Goudappel). Dan kunnen wij tijdig de juiste omleiding met u bespreken.
  • Wij verwerken het in de Digitale Wegenkaart Ontheffingen. Zo kunnen wij bij het verlenen van ontheffingen zien of er beperkingen zijn. Ook kan de transporteur voor zijn vertrek zien of er beperkingen zijn.
  • De maximale hoogte van routes en viaducten en de maximale belasting van bruggen nemen wij op in de Digitale Wegenkaart Ontheffingen. U zorgt ervoor dat onze informatie up-to-date blijft.
  • Is er bijvoorbeeld geasfalteerd? Dan kan het exceptioneel transport misschien niet meer onder een brug door. Geef dit soort wijzigingen aan ons door.
  • Bekijk 1 keer per jaar of onze informatie over uw bruggen en viaducten nog klopt.

  Circa 2x per jaar passen wij het wegennet op de Digitale Wegenkaart Ontheffingen aan. De infrastructuur in Nederland wijzigt dagelijks. Een route kan daardoor bijvoorbeeld door een woonkern gaan terwijl er bij u inmiddels een rondweg is aangelegd. Heeft u verbetervoorstellen? Geef dit aan ons door.

 • Vergoedingen voor wegbeheerders

  Type ontheffing Bedrag (jaarlijks overgemaakt)
  Per afgegeven incidentele ontheffing € 16,00
  Per jaarontheffing, op basis van verdeelsleutel (deel van)  € 22,00
  LZV-ontheffing geen

  Bij landbouwontheffing

  1. U geeft ons als wegbeheerder mandaat om landbouwontheffing af te geven.
  2. Daarin stelt u de directeur van de RDW aan als uw ‘onbezoldigd ambtenaar’.
  3. Regel in de gemeentelijke legesverordening een bedrag van € 30,00 voor de ontheffing.
  4. Wij innen dit bedrag bij de aanvrager van de ontheffing.
  5. U krijgt hier zelf geen vergoeding voor.
 • Neem deel aan onze workshops

  • Leer over de wettelijke taken en het proces van ontheffingen.
  • Bekijk samen met andere wegbeheerders hoe u kansen kunt herkennen in de beslisruimte van een gebied.
  • Bekijk samen met ons eerdere aanvragen en wat we hieruit kunnen leren over het aanscherpen van beslisruimte.
 • Elke wegbeheerder heeft 1 of meer contactpersonen voor contact over de aanvragen.

  Wat u doet als contactpersoon

  • Zorg dat u op de hoogte bent van al uw taken als wegbeheerder.
  • Zorg voor goede bereikbaarheid en vervanging als u afwezig bent, zodat het proces geen vertraging oploopt.
  • Meld uw afwezigheid of andere contactgegevens (ook tijdelijk) via [email protected].

Heeft deze informatie u geholpen?