Wet- en regelgeving

Wij hebben de wettelijke taak om aanvragen voor exceptioneel transport te beoordelen en ontheffing te geven. Daarbij stemmen wij af met de wegbeheerders: gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk.

Als u toestemming geeft voor de route geeft u ook vrijstelling voor de verkeerstekens op die wegen. De transporteur mag de verkeerstekens alleen op aanwijzing van de politie of de transportbegeleider passeren.

Algemene regels ondeelbare lading en ontheffing

Regels ontheffing voor verkeerstekens

Reglement verkeersregels en verkeerstekens artikel 3, eerste lid, 10, 14, 23, eerste lid, 24, 42, 43, 62, voor de verkeerstekens C1, C2, C4, C6 t/m C10, C12, C17 t/m 21, D1, D2, D4 t/m D7, E1, E2, E5 t/m E9, F7 en de verkeerstekens in artikel 73, 76, 77, 78 en 81, in bijlage 2 staat een overzicht van de borden.

Regels voor ontheffing gewicht

Heeft deze informatie u geholpen?