Voordat u gaat rijden met uw ontheffing

Hier vindt u informatie over waar u op moet letten als u gaat rijden met uw specifieke ontheffing. 
 • U heeft een incidentele ontheffing voor exceptioneel transport voor een route. Lees uw ontheffing goed door en houd u aan uw verplichtingen:

  • U mag niet van deze route afwijken.
  • Bekijk vooraf, in de praktijk, of u de route echt kunt rijden.
  • Transport breder dan 3,50 meter? Check maximaal 24 uur voor u gaat rijden of er op uw route beperkingen zijn door wegwerkzaamheden, festiviteiten of controles. Gebruik hiervoor de Digitale Wegenkaart Ontheffingen en kies voor ´route afstemmen´.
  • Wij nemen verplichtingen op in uw ontheffing. Zoals het melden van uw rit bij de wegbeheerder.
 • U heeft een jaarontheffing voor exceptioneel transport. Lees uw ontheffing goed door en houd u aan uw verplichtingen:

  • U mag alleen rijden op de wegen die groen kleuren op de Digitale Wegenkaart Ontheffingen. U ziet welke dit zijn als u uw maten invoert.
  • Let op: ziet u rode bolletjes op deze groengekleurde route? Dan kunt u deze route niet rijden. Zoek een andere route.
  • Bekijk vooraf, in de praktijk, of u de route echt kunt rijden.
  • Wij nemen verplichtingen op in uw ontheffing. Zoals het melden van uw rit bij de wegbeheerder/tunnelbeheerder.
 • U heeft een ontheffing voor LZV. Lees uw ontheffing goed door en houd u aan uw verplichtingen:

  • U mag alleen rijden op de wegen die groen kleuren op de Digitale Wegenkaart Ontheffingen. U ziet welke dit zijn als u ‘LZV’ kiest.
  • U bent verplicht om bij een controle aan te kunnen tonen dat de weg waarop u rijdt goedgekeurd is voor LZV.
  • Bekijk vooraf, in de praktijk, of u de route echt kunt rijden.
 • U heeft een ontheffing voor landbouwvoertuigen. Lees uw ontheffing goed door en houd u aan uw verplichtingen:

  • U rijdt alleen op de wegen die in uw ontheffing staan.
  • Bekijk vooraf, in de praktijk, of u de route echt kunt rijden.
 • Zorg dat niets in de weg staat

  Check voordat u gaat rijden media en websites van wegbeheerders voor nieuws over mogelijke beperkingen op uw route, zoals de website van Rijkswaterstaat vanAnaarBeter.nl. Blijkt hieruit dat u geen vrije doorgang heeft? Plan uw transport op een ander tijdstip of een andere dag binnen de geldigheid van uw ontheffing. 

  Tóch hinder tijdens de rit

  Zijn er tijdens uw rit tóch hindernissen die u niet had verwacht? Vraag Verkeerscentrum Nederland om te overleggen: +31(0) 88 79 53 50.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed