Gefaseerde bouw

Als u voor de bouw van een voertuig samenwerkt met een andere fabrikant, bijvoorbeeld om deze te wijzigen of af te bouwen (gefaseerde bouw), dan is het van belang dat u nauw met elkaar overlegt .

In uw fase van de bouw moet u voldoen aan de voorschriften en procedures van de kaderrichtlijnen . Niet alle voertuigen komen in aanmerking voor gefaseerde bouw.

Eisen aan voertuigen

Alleen voertuigen die onder Richtlijn 2007/46/EG (zie hiervoor de voertuigcategorieën en de kaderrichtlijnen) vallen, komen in aanmerking voor gefaseerde productie. Voor EG-typegoedkeuring van het gehele voertuig moeten alle betrokken fabrikanten voldoen aan de voorschriften van deze richtlijn. Eén van deze voorschriften is overeenstemming over de uitwisseling van gegevens.

Omdat deze richtlijn ook voorziet in nationale typegoedkeuring van kleine productieseries, is ook voor dit type gefaseerde goedkeuring mogelijk.

Eisen aan de technische eenheden

Ook worden er eisen gesteld aan de afzonderlijke technische eenheden (componenten) die u toevoegt aan het voertuig tijdens de gefaseerde bouw. Een afzonderlijke technische eenheid is een apparaat of installatie waarvoor wettelijke richtlijnen gelden en die bedoeld is als onderdeel van een voertuig, die afzonderlijk een typegoedkeuring kan ondergaan. Dit geldt wel alleen voor een (of meer) gespecificeerd voertuigtype en alleen als de wetgeving dat uitdrukkelijk toelaat. In dat geval moet ook het voertuig worden vermeld waarin de technische eenheid zal worden gemonteerd.

Eisen aan de fabrikant

Volgens de bijlagen van de kaderrichtlijnen kunnen alleen voertuigfabrikanten typegoedkeuringen aanvragen voor afzonderlijke technische eenheden, systemen en/of complete voertuigen. Een afzonderlijke technische eenheid is een apparaat of installatie waarvoor wettelijke richtlijnen gelden en die bedoeld is als onderdeel van een voertuig, die afzonderlijk een typegoedkeuring kan ondergaan. Dit geldt wel alleen voor een (of meer) gespecificeerd voertuigtype, als de wetgeving dat uitdrukkelijk toelaat. In dat geval moet ook het voertuig worden vermeld waarin de technische eenheid zal worden gemonteerd.

U als fabrikant bent de persoon of rechtspersoon die tegenover de goedkeurende instantie verantwoordelijk is voor alle aspecten van het typegoedkeuringsproces en voor de handhaving van de overeenstemming van de productie.

U hoeft niet direct betrokken te zijn bij alle fasen van de bouw van het voertuig, het systeem, het component of de afzonderlijke technische eenheid waarop het goedkeuringsproces betrekking heeft. U bent verantwoordelijk voor uw fase van een meerfasebouw goedkeuring.

Voor EG-typegoedkeuringen moeten fabrikanten buiten de EU een vertegenwoordiger in de EU aanwijzen. Dit vertegenwoordigende bedrijf kan verantwoordelijk worden gehouden voor alle aspecten van het typegoedkeurings- en terugroepproces. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected].

Bij gefaseerde nationale typegoedkeuring van kleine productieseries gelden minder voorschriften voor de fabrikant: Dit is afhankelijk van de inbreuk op het basisvoertuig.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed