Busje laten goedkeuren als kampeerauto

Wilt u een busje ombouwen tot een kampeerauto? Dan moet u de aangepaste inrichting laten goedkeuren op 1 van onze keuringsstations. Dat is belangrijk voor uw veiligheid en die van anderen. Bij goedkeuring registreren wij het busje als kampeerauto. Deze registratie is nodig als u het bijzonder tarief bij de Belastingdienst wilt aanvragen.
 • Technische eisen 

  Contoleer wat de technische eisen zijn voor uw voertuig om op de openbare weg te mogen rijden. Kijk hiervoor bij 'Technische eisen'. 

  Schakel vooraf ombouwbedrijf in

  Een ombouwbedrijf kan u adviseren en vertellen aan welke eisen u moet voldoen en wat de gevolgen zijn van aanpassingen aan uw voertuig. 

  Niet verzekerd

  Zodra u start met ombouwen, klopt de registratie van het voertuig niet meer. Daardoor is het voertuig niet verzekerd als het rijdt op de openbare weg.

  Strenge eisen voor zitplaatsen en gordels

  Voor zitplaatsen en gordels die u tijdens de rit gebruikt gelden strenge veiligheidseisen. Vaak is een aanvullende keuring nodig. Lees meer onder 'Eisen voor inrichting'

  Strengere eisen voor lichte bedrijfsauto

  Heeft u een bedrijfsauto met een gewicht (technische maximum massa) van minder dan 2500 kg? Uw voertuig moet waarschijnlijk aan de strenge eisen voor een personenauto met een speciaal gebruiksdoeleinde voldoen. Houd rekening met aanvullende keuring en extra kosten. Ook kunnen soms zware en kostbare ingrepen nodig zijn om te zorgen dat uw voertuig voldoet.

  Bijzonder tarief motorrijtuigenbelasting

  U heeft voor het bijzonder tarief onze goedkeuring nodig en de bijbehorende registratie als kampeerauto. Daarna moet u de Belastingdienst de bus laten goedkeuren. Onze eisen zijn anders dan die van de Belastingdienst, zie 'Eisen voor inrichting'.

  Busje geschorst

  De schorsing blijft doorlopen na de ombouw. Ook als het voertuig een ander kenteken krijgt.

 • Eisen voor registratie kampeerauto

  Om uw voertuig als kampeerauto te kunnen registreren stellen wij de volgende inrichtingseisen:

  • In het voertuig moeten zitplaatsen en een tafel aanwezig zijn. De tafel mag eventueel zijn weg te halen.
  • Er moet een bed aanwezig zijn. Dit bed kunt u eventueel maken met behulp van de zitplaatsen.
  • Er moet een kookgelegenheid aanwezig zijn.
  • Er moeten mogelijkheden zijn om spullen op te bergen.
  • Al deze voorzieningen moeten vast in het woongedeelte zijn bevestigd

  Kampeerbus is 'personenauto'

  Als wij de inrichting van uw voertuig goedkeuren, dan registreren wij het als 'personenauto', van het type 'kampeerauto'. Viel uw voertuig eerst in de categorie 'bedrijfsauto'? Dan veranderen nu uw kenteken en uw belastingverplichtingen. Lees meer bij 'Zo werkt het'.

  Strenge eisen voor zitplaatsen

  Heeft u draaiplateaus bevestigd? Voegt u een zitplaats toe? Of verandert u de originele bevestiging van een zitplaats of gordelbevestigingspunten in uw bus? Let dan op.

  Informeer vooraf bij een ombouwbedrijf

  Voor een zitplaats en gordels die u tijdens de rit gebruikt gelden strenge veiligheidseisen. U moet met een certificaat aantonen dat de stoelen en de bevestiging voldoen aan de Europese normen. Hierdoor kan een aanvullende keuring nodig zijn of kostbare ingrepen. Informeer vooraf bij een ombouwbedrijf.

  Zitplaats niet in gebruik 

  Gebruikt u de zitplaats niet tijdens het rijden? Geef dit duidelijk aan op de zitplaats zelf, bijvoorbeeld met een sticker.

  Eisen Belastingdienst zijn anders

  De Belastingdienst heeft aanvullende eisen. Deze zijn anders dan onze inrichtingseisen om uw bus als kampeerauto te registreren. Om uw bus óók door de Belastingdienst te laten goedkeuren heeft u het volgende nodig:

  1. Klik op ‘Keuringsafspraak maken’ en log in met Digid of eHerkenning. Kies bij soort keuring voor 'Wijziging(en aan het voertuig'.
  2. Op de dag van keuring gaat u met het voertuig naar het keuringsstation. U neemt het kentekenbewijs en een geldig legitimatiebewijs mee. Let op: een aangepast voertuig is niet verzekerd. Informeer voor u de weg op gaat bij uw verzekeringsmaatschappij.
  3. De technische medewerker beoordeelt of uw aanpassingen aan het voertuig aan de eisen voldoen.
  4. Keuren wij het voertuig goed? Dan registreren wij het als kampeerauto.
  5. Een kampeerauto valt in de voertuigcategorie 'personenauto'. Viel uw voertuig eerst in de categorie 'bedrijfsauto'? Dan krijgt u een nieuw kenteken.
  6. Doe  bpm-aangifte bij de Belastingdienst. Vanaf nu moet u belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) betalen.
  7. Na goedkeuring en eventuele betaling van de bpm ontvangt u binnen 5 werkdagen een nieuw kentekenbewijs per post.
  8. Heeft u een nieuw kenteken omdat het voertuig van de categorie 'bedrijfsauto' naar 'personenauto' is gegaan? Laat dan nieuwe kentekenplaten maken bij een erkende kentekenplaatfabrikant. Vind een kentekenplaatfabrikant bij u in de buurt. Geef dit nieuwe kenteken ook door aan uw verzekering.
  9. Uw voertuig is nu geregistreerd als kampeerauto. Check bij de Belastingdienst hoe u het bijzondere tarief motorrijtuigenbelasting aanvraagt.

  Aanvullende keuring 

  Als een extra keuring nodig is, dan ontvangt u van de medewerker van het keuringsstation hierover meer informatie en een aanvraagformulier.

 • Keuring op het keuringsstation

  Omschrijving Kosten
  Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig licht €66,00

  Aanvullende keuring 

  Soms is een extra keuring nodig door 1 van onze gespecialiseerde testinspecteurs. Dit gebeurt vaak als u iets aanpast aan de zitplaatsen. Bijvoorbeeld als u een draaiplateau bevestigt, een zitplaats toevoegt of de (omgeving van) gordelbevestigingspunten aanpast. Onze medewerker op het keuringsstation informeert u hierover. 

  De kosten van deze extra keuring zijn afhankelijk van de aanpassingen aan het voertuig. En of de keuring kan op basis van documenten of dat onze inspecteur het voertuig moet zien. Houd rekening met een vanafprijs van €675,00.

 • Voertuigen op de openbare weg moeten voldoen aan technische eisen. De datum eerste toelating (DET) van het voertuig bepaalt welke eisen. Snel weten welke? Beantwoord de vragen en check de eisen voor uw voertuig.

Heeft deze informatie u geholpen?